PAROHIA Valea Seaca II, Biserica cu hramul „SF.NICOLAE”

Satul Valea Seaca este situat in partea de sud a
judeţului Bacău,înşiruindu-se pe o lungime de aproximativ 10 km,fiind
situat pe vale de pârâu ,artera principala a drumului şerpuind potrivit
culoarului pârâului .

Parohia Valea Seaca II se afla in partea de vest a
comunei ,spre pădure . Populaţia se compune din români de religie
ortodoxă si stilistă precum si romi penticostali , aceştia din urma
având casa de rugăciune pe teritoriul parohiei.

Majoritatea
credincioşilor ortodocşi sunt pensionari de C.A.P. si de stat, câţiva
fiind angajaţi la diferite instituţii.
Satul Valea Seaca prezenta o vechime de peste
patru mii de ani ,afirmaţie ce se întemeiază pe rezultatele obţinute în
urma săpăturilor arheologice efectuate in ultimii ani pe raza comunei.

 Ca mărturie elocventa ,o parte din obiectele descoperite de
colaboratorii ştiinţifici ai Academiei Romane si a cadrelor de
specialitate ale Muzeului Judeţean de istorie Bacău ,sunt expuse la
acest muzeu. Locul unde a fost descoperita aceasta vatra se numeşte
,,Ţitelca’’ –se afla in apropierea şoselei europene E85-este o
ridicătură de pământ naturală, de dimensiuni reduse in apropierea
firului de apa a Siretului.

 Cu scurgerea veacurilor,această primă aşezare
devenind neîncăpătoare ,se va strămuta către nord ,aproximativ la 500m,
pe un teren plat,mai incăpător, care astăzi poarta numele de,,
Ţintirim’’,şi a continuat sa fiinţeze nestrămutat până in preajma anului
1500. În preajma acestui an si in urma invaziei tătare s-au dat lupte
grele pe valea Bârladului si a Siretului. Oştirea moldoveană a trebuit
sa se retragă spre valea Trotuşului , năvălitorii ajungând cu jaful pana
la Ţintirim. Puşi in fata acestui pericol, locuitorii de pe vatra
Ţintirim s-au retras in tainiţă de codru pe valea unui pârâu numit Valea
Seaca. Deoarece vatra veche a satului a fost pârjolită si spulberata de
năvălitori locuitorii au fost nevoiţi să rămână definitiv pe aceasta
vale de parau ,astfel luând naştere satul Valea Seaca. Atât noua vatra
cat si răzăşia moştenită de locuitorii din Valea Seaca a fost dăruita
localnicilor de însuşi Ştefan Cel Mare ca semn de preţuire pentru actele
de vitejie .

 Eroismul celor din Valea Seaca si a celor din satele
dimprejur s-a vădit in marea lupta dată si câştigată de moldoveni la
poalele codrului lui Făurel ,când hoardele năvălitorilor au fost
zdrobite de locuitorii satelor din zona puşi sub comanda lui Făurel
Boghină ,staroste al plaiului.
Odata cu împământenirea pe noua aşezare,localnicii
au ridicat si locaş creştinesc de închinăciune , bisericuţa din lemn
masiv .
Aceasta bisericuţă a fost ridicata pe sprinceana
de deal ,aflata astăzi in cuprinsul proprietăţii credinciosului Gheorghe
Popa, unde şi astăzi se mai poate vedea vechiul prestol.

Aproape trei
secole aceasta bisericuţa a servit nevoilor religioase ale
credincioşilor pana către anul 1780 ,când, devenind neîncăpătoare ,s-a
hotărât construirea de către întreaga obşte a unui nou locaş de
închinăciune ,actuala biserica parohiala.

Data exacta când a fost construită biserica
parohială nu se cunoaşte ,neexistând niciun document in acest sens.
Totuşi ,potrivit unor inscripţii aflate pe unele icoane din catapeteasma
,rezulta ca biserica ar fi fost construita in jurul anului1785,
înaintea acestei date exista in parohie vechea biserica din lemn ,cu
hramul Tăierea capului sf. Ioan Botezătorul si sf. Nicolae, dar care
devenind neîncăpătoare a fost dăruită locuitorilor din satul Orbeni de
Sus in anul 1785, unde fiinţează si astăzi.

 Actuala biserica parohiala este construita pe
temelie de blocuri de piatra iar zidăria este făcută din cărămida arsa .
Este construita in forma de cruce si este învelită cu tablă ,aşternuta
peste şindrila cu care a fost învelită iniţial. Aspectul exterior al
bisericii este bine proporţionat şi biserica fiind ridicată pe
sprinceană de deal,este vizibilă de departe. Deasupra bisericii se află o
turlă care pe timpuri servea drept clopotniţă ,astăzi clopotele fiind
aşezate intr-o clopotniţă separată, la intrarea in curtea bisericii. La
exterior ,biserica este tencuită în praf de marmura iar la interior
este împodobita cu pictură in tehnica ,,fresco’’ fiind executata in anul
1987 de către pictorul Dimitrie Vasilcin . Biserica ,,Sf. Nicolae’’
din parohia Valea Seacă II nu posedă obiecte de inventar din metale
preţioase si nici odoare de valoare istorică ,artistică sau
patrimonială,nefiind in lista monumentelor istorice.

În decursul
vremurilor, biserica nu a suferit nici o modificare arhitectonică
,singurele modificări fiind învelirea cu tablă si mutarea clopotelor in
clopotniţa anexă pentru a micşora presiunea exercitată de acestea asupra
turlei. Starea actuală a bisericii este bună dar necesită restaurarea
picturii la interior şi la duşumele. După înfăţişarea de ansamblu
,biserica poate fi încadrată in stilul arhitectonic moldovenesc.

De o valoare aparte este catapeteasma din lemn cu
icoane pictate pe scândura de tei , pictura icoanelor fiind in stil
bizantin. După inscripţiile de pe icoanele catapetesmei rezultă că
acestea au fost pictate in anul 1858, fără a se cunoaşte insă pictorul
executant.

 Biserica este dotată cu toate cele necesare
desfăşurării în bune condiţii a serviciilor religioase.

Parohia Valea Seacă II are casă parohială construită
intre anii 1992-1999, aflată in apropierea bisericii parohiale la 100m.
Casa a fost racordată la reţeaua comunală de alimentare cu apă şi s-a
realizat instalaţie sanitară în anul 2009.
Distanţa de la parohie la Protoieria Sascut este de 8
km,iar până la Centrul Eparhial este de 90 km.
Astăzi, parohia Valea Seacă II are in componenţa
sa un număr de 170 de gospodării ,majoritatea văduvi.

Având în vedere şi cultul penticostal şi cel de rit vechi, parohia face parte din categoria parohiilor misionare.
Distanţa de la parohie la Protoieria Sascut este de 8 km, iar până la Centrul Eparhial este de 90 km.
Dintre preoţii slujitori care s-au ostenit pentru a menţine vie credinţa strămoşească a acestei parohii amintim pe Pr. Roman Grigore, Pr. Străistaru Alexie (a slujit peste 50 de ani), Pr. Terinte Constantin, Pr. Berea Vasile, Pr. Bălan Marian.

Începând cu luna iulie 2011 este numit Paroh, Preotul Popa Adi Cătălin.

Preot Paroh Popa Adi Catalin