PAROHIA FANTANELE, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”

Localitatea Fîntînele se află în partea de răsărit a comunei Motoșeni, la o distanța de aprozimativ 6 km de centrul comunei. Așezare se afla situată de-a lungul pârâului Pereschiv. Dintre instituțiile care activează in sat amintim: biserica parohiala, școala cu clasele I-VIII, Fundația de Sprijin Comunitar. Biserica parohiala cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită în anul 1752 folosindu-se lemn din stejarii de pe coastele împădurite ale vechiului schit. Planul treflat al bisericii se caracterizează prin cele două abside laterale pentagonale, iar absida altarului pe șapte laturi decrosată .
Exteriorul sfântului locaș a fost îmbrăcat în scândură în anul 1904. Inbrăcămintea din scândură nu permite să se vadă bârnele de stejar dispuse în cununi orizontale și încheiate la capete în „coada de rândunică”. Inițial biserica nu a avut pridvor. La o dată necunoscuta s-a construit pridvorul deschis pe latura de vest, care a fost acoperit cu scândură. Deasupra pridvorului se ridică turnul clopotniței, cel de al doilea turn este mai vechi și se află situat desuprea nausului. Pridvorul a suferit modificări adaugându-se un cafas în partea superioară. Acoperișul sfintei biserici este din tablă care a fost schimbată în anul 1997, iar pereții din bârna sunt captușiți atât la interior cât si la exterior cu scândură.
În interior se găsesc mai multe generații de icoane lucrate in maniere diferite, aducînd din evul mediu splendoarea vechii picturi bisericești. Biserica posedă un frumos iconostas, probabil de la sfârșitul secolului al optîsprăzecelea, căruia i-a fost dat prospețime prin înnobilarea cu foiță de aur. Chiar dacă sfântul locaș are doua turnuri, clopotele sunt adăpostite de o construcție separată cu etaj care protejează intrarea în curtea bisericii . Clopotnița a fost construită din beton cu armătura de fier în anul 2013, în locul uneia din lemn care se afla intr-o stare avansată de degradare și prezenta un mare risc de acidente. Tot în anul 2013 a fost schimbată ușa de la intrare în pridvor, deoarece era deteriorată de la spargera din anul 2001 când s-au sustras diferite bunuri. Actuala ușă este din stejar masiv, protejata de gratii la exterior.
Din inventar fac parte cateva carti mai vechi de anul 1800 iar unele sunt scrise in alfabetul chirilic.
Sfântul locaș face parte dintre bisericile monument istoric având codul de clasificare BC-2-m-B-00832.
Dintre preoții care au activat amintim: pr. Gavrilescu Marcel, pr. Popa Ioan, pr. Arhimandrit Epifanie, pr. Bălan Marian, iar din anul 2008 activează preotul Corobană Ionuț.
Cimitirul bisericii se afla in incinta curtii bisericii parohiale, avand o suprafata de aproximativ 3000mp.

Preot Paroh Corobanu Ionut

PAROHIA FANTANELE, Biserica FILIALA cu Hramul „ÎNĂLȚAREA DOMNULUI şi Sf. Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu”, satul PRAJA, comuna Motoșeni

DSCN5541

 Satul Praja este situat in partea de răsărit a comunei Motoșeni la o distanta de aproximativ 4 kilometri de centrul comunei .
Biserica satului Praja are hramul „INALȚAREA DOMNULUI” și a fost construita pe la anul 1830, după cum ne informează Anuarul Eparhiei Hușilor apărut in anul 1934. Aceeași publicație menționează câțiva ani mai târziu ca ar fi construită in 1853. Dacă luăm in considerație si inscripția turnată in bronz pe clopotul mic de la aceasta biserică, putem admite ca sfântul locaș are inceputurile in anul 1810. Se presupune ca in anii 1830 și 1853 sfântul locaș a suferit reparații.
Planul bisericii din lemn din Praja este unic, fiind o excepție fată de planurile altor biserici din județul Bacău. Biserica se incadrează in tipul de plan trilobat, dar in timp ce absida altarului este poligonală (șase laturi ) absidele laterale sunt de forma dreptunghilară, caz unic la bisericile băcauane. Pe latura de sud are un pridvor subordonat acoperișului, iar deasupra pronausului dreptunghiular se ridica o turlă cu baza pătrata, cu acoperișul piramidal, fiind acoperit în întregime cu tabla.
Intrarea in biserică se face printr-un pridvor care adăpostește ușa de sud a pronausului. Scara interioara care ducea în turnul bisericii unde se aflau clopotele a fost suspendată din pronaus, deoarece clopotele au fost mutate anul 1918-1919 în clopotnița noua construita in curtea bisericii.
Despărțirea dintre naus și pronaus este marcata de arcade cu decoruri în tăieturi care se sprijineau pe patru stilpi frumos ciopliți, dintre care s-au păstrat cei doi stilpi laterali, cei din mijloc fiind înlăturați. Sfîntul locaș a posedat o catapeteasma pictata pe pânză până in anul 1975, când a fost inlocuită cu una noua, donata de enoriașii satului.
Biserica de lemn din Praja rămâne un locas de referința, un unicat din punct de vedere plani metric, fiind singura construcție din bârne masive cu planul absidelor laterale de forma dreptunghiulară intalnit in judetul Bacau.
Pentu ca biserica incepea sa se degradeze a fost necesar ca intre anii 2010-2014 sa se execute lucrări de reparatie și intreținere, lucrări care au constat in cosolidarea fundației cu armatura de fier-beton, schimbarea invelișului exterior de scandură, schimbare integrala a tablei de pe acoperiș, inlocuirea ferestrelor de la exterior, renovare in totalitate și largirea pridvorului pentru ca acesta să se poată folosi pentru depunera decedaților celor săraci și fără casă. Tot in anul 2013 sa făcut o clopotnita noua din beton armat.
Sfântul locaș face parte din circuitul monumentelor istorice din județul Bacău având codul de clasificare B-2.
Dintre preoții care au activat la aceasta biserica amintim pr. Gavrilescu Maricel, pr. Ioan Popa, pr. Bălan Mrian iar din anul 2008 activează pr. Corobana Ionut.
Cimitirul bisericii se afla in afara satului Praja, pe partea de sud a satului, la distanta de aproximativ 500m, avand o suprafata in jur de 3000mp, terenul cimitirului fiind donat fara acte de fiul satului Mucenica Neculai, inainte de anul 1925. Inainte de a fi donat terenul respectiv, cimitirul se afla in curtea bisericii.


Preot Paroh Corobană Ionut