PAROHIA Tepoaia, Biserica cu hramul „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI”, comuna Motoseni

SATUL ŢEPOAIA, ce se află la o distanţă de 5 km de comuna Motoşeni este
situat în partea de nord-est a localităţii Adjud şi cuprinde ca
enoriaşi ai bisericii din acest sat şi pe aceeia din satul Captalani,
care de altfel este în continuare satul Ţepoaia fără a fi despărţit prin
ceva.
Satul este  aşezat între două dealuri, având o privelişte încântătoare
şi oameni foarte buni gospodari, care au ca ocupaţie principală
agricultura, muncind pământuzl, iar ca religie toţi aparţin bisericii
ortodoxe.

 Fiind o aşezare foarte veche nu prezintă un sistem sau tendinţă de
sistematizare. Numărul celor care populează aceste două sate în momentul
de faţă şi care aparţin bisericii este de 128 de familii.
După spusele bătrânilor, se pare că numele acestui sat , ar proveni de
la unul din primii locuitori ai satului ce a avut casa şi locuinţa la
poalele pădurii Sohodor între Ţepoaia şi Rezeşu şi care ar fi purtat
numele de Ţepuşe.

 Biserica din acest sat a fost construită, cu ajutorul fostului
administrator al proprietăţii mănăstirii Răchitoasa, pe numele Gheorghe
Peta, iar credincioşii satului au contribuit cu munca manuală.
Biserica este din cărămidă, pe temelie din beton având o singură turlă
şi acoperiş de tablă, iar forma fiind cea de corabie. Numele meşterilor
au rămas necunoscute.
Privită din exterior, biserica prezintă un aspect impunător, fiind bine
proporşionată cu ziduri consistente.

 În anul mântuirii 2002, pe cheltuiala credincioşilor au început
lucrările de consolidare a bisericii. După schimbarea învelitorii de
tablă veche cu cea nouă, a reparaţiilor exterioare şi interioare, s-a
executat pictura murală în interior. Aceste lucrări au fost terminate,
în anul 2004, iar data de 1 August 2004 a avut loc sfinţirea bisericii
de către Prea Sfinţitul Arhiereu Ioachim Băcăuanul înconjurat de un
sobor de preoţi în frunte cu P.C. Preot Radu Vasile, Protopop al
Protopopiatului Bacău Sus-Judeţul Bacău.

Pe data de 1 iunie 2008, în
parohia Ţepoaia a fost numit Paroh Preotul Apetrei Ionuţ Liviu care
activează până în prezent.
Catapeteasma bisericii este din lemn de tei sculptat, iar pictura cu
un fond predominant de maron închis, a fost executată în sec.XIX de
către un pictor ce a rămas necunoscut, ca neavând o valoare deosebită,
în afară de cea a vechimii. Stilul picturii pare a fi cel bizantin.
Biserica este acceptabil inzestrată cu obiecte necesare exercitării
cultului, iar ca elemente ce se impun atenţiei doar prin vechime,
amintim catapetesma cu icoanele vechi pictate.

Biserica Fundatura Tepoaia:


Preot Paroh Apetrei Ionuţ Liviu