PAROHIA Valea Seacă I, Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”


Comuna Valea Seacă este situată în partea de sud a judeţului Bacău, în lungul unei văi îndreptate spre est şi care porneşte din pădurile ce acoperă dealurile de la est de râul Trotuş şi care se prelungesc până în lunca Siretului, dealuri care la vestul comunei sunt acoperite de păduri, dar pe măsură ce înaintează în lungul satului spre est sunt cultivate cu vii ale localnicilor.

 Satul este aşezat de o parte şi de cealaltă a drumului principal care porneşte de la pădure până la drumul european E 85, cu puţine uliţe laterale în raport cu lungimea sa care depăşeşte 10 km.

 În comună sunt patru Parohii : începând de la vest ( Fundul satului ) până la un pod de beton – Parohia Valea Seacă II , de la acest pod până la alt pod de beton ce delimitează satul în lungul văii de Mândrişca formând mijlocul satului – Parohia Valea Seacă I şi de la podul de beton spre est până la drumul european E 85 – Parohia Mândrişca . A patra Parohie se află în satul Cucova la nord de Valea Seacă . În partea de sud, paralel cu Parohia Valea Seacă II se află – aşa cum reiese din istoricul vechi al Parohiei Valea Seacă I – satul Pălămida compus exclusiv din „ţigani” şi care, deşi sunt vis-a-vis de Biserica parohială Valea Seacă II, fac parte din Parohia Mândrişca . Actualmente aceştia s-au împrăştiat în toată comuna .

 Locuitorii comunei Valea Seacă – în afară de cei din satul Mândrişca- sunt răzeşi împământeniţi pe aceste meleaguri de Stefan cel Mare în hotarele ţinutului „Buciumeni” iar comuna şi-a luat numele de la valea lipsită de apă- în comparaţie cu văile vecine. Ei sunt români ortodocşi în majoritate, iar în cuprinsul parohiei sunt cinci familii de ortodocşi pe stil vechi iar „ţiganii” aparţin cultului evanghelist.

 În istoricul vachi al parohiei, satul Valea Seacă avea în anul 1958 un număr de 600 familii întregi din care 265 de familii (gospodării) formau Parohia Valea Seacă I cu un număr de 1065 de suflete. Actualmente sunt un număr de 165 de familii de ortodocşi dintre care peste jumătate sunt văduvi iar media de vârstă este de peste 65 ani. Ocupaţia locuitorilor este agricultura, puţini sunt cei care lucrează în sectorul public sau privat.

 În comună se găsesc patru şcoli (câte una în fiecare parohie) cu clasele I-IV, excepţie făcând cea de la centru având opt clase. Portul naţional, folclorul, dansurile – chiar şi cele ţigăneşti şi-au pierdut din valoarea şi importanţa lor reală. Biserica parohială cu hramul „ Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost construită în a II-a jumătate a sec. XIX din cărămidă pe temelie de piatră şi a fost acoperită cu tablă lângă o biserică străveche de la care nu s-a păstrat decât prestolul protejat de o clădire construită ad-hoc odată cu biserica actuală. Ea a fost construită iniţial cu două turle hexagonale pe o temelie în formă de cruce. S-a renovat în anul 1958, când i s-a refăcut tavanul şi acoperişul, suprimându-i-se una turlă de deasupra naosului. Stilul în care se încadrează construcţia este cel bizantin moldovenesc.

 Catapeteasma este pictată în anul 1881 de pictorul Moise Mihăilescu în stilul „renaşterii” şi e lucrată în lemn de tei cu sculpturi şi înflorituri fără importanţă artistică. Este pictată în ulei şi nu se cunoaşte atelierul unde a fost confecţionată. Biserica are o clopotniţă la intrare cu două clopote de câte 150 kg fiecare.

Pictura actuală a fost făcută de pictorul Vasile Răuţă în anul 1992, când a avut loc şi resfinţirea bisericii în timpul păstoririi arhiepiscopului Eftimie al Romanului şi Bacăului. Starea bisericii, în prezent, este bună. Ultimii slujitori ai acestei Parohii au fost: Pr.Ghiuș Ion, Pr.Chiorcea Nicole, Pr.Savin Sebastian,Pr. Minea Marian, Pr. Cernat Irinel , Pr. Apostu Ion și actualmente Pr. Burduja Neculai.
Adresa Parohiei:
Parohia Valea Seacă I
Hramul „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil”.
Com. Valea Seacă, jud. Bacău, cod poștal 607660
Tel. 0768197041.

Starea bisericii, în prezent, este bună.

Preot Paroh Burduja Neculai