PAROHIA MELEȘCANI

Biserica cu hramul ”Intrarea Maicii Domnului în Biserică” – parohia Meleșcani

Parohia Meleșcani este situată în partea sud-estică a județului Bacău, în satul Dealu Morii, Protoieria Sascut. Are ca lăcașuri de închinare biserica din Dealu Morii și capela ”Adormirea Maicii Domnului” din satul Grădești. Fiind așezată între colinele Tutovei, parohia înglobează un relief format din dealuri și șes, de o parte și de alta a râului Berheci.

Parohia din Dealu Morii este continuatoarea istorică a comunităţii creştine ale apusei Parohii Bălăneşti (1741-1940). La data de 27 octombrie 1940, Consiliul Parohial, aflat sub îndrumarea preotului paroh de atunci, Ioan Iftimie, hotărăşte schimbarea titulaturii din Parohia Bălăneşti în Parohia Meleşcani, biserica parohială devenind cea din Dealu Morii.

Este interesant de arătat faptul că istoria parohiei Meleșcani și a slujitorilor ei s-a împletit extrem de armonios cu destinul uman al comunității formate în juru-i, dăltuind de-a lungul timpului tipare de oameni smeriți, harnici și cu frică de Dumnezeu. Prima construcție înălțată în perimetrul satului reședință de comună, Dealu Morii, în jurul căreia s-a configurat structura tuturor așezărilor, a fost cea a prezentei Biserici parohiale, înălțată aici la inițiativa căpitanului Gheorghe Ionescu, pe terenul donat de ofițerul Leon Vidrașcu, la începutul secolului al XX-lea. În perioada anilor 1914-1921 s-a putut ridica biserica parohială, ce a păstrat hramul celei din satul Meleșcani: ”Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, așa cum s-a voit de către locuitorii satului și s-a împlinit de preotul iconom Constantin Nazarie. Istoria construcției este una aparte. S-a început abia după ce s-au obținut aprobările de la forurile ierarhice superioare și nu mai înainte de a se fi adunat materialele de construcție necesare: lemn din stejar, scânduri, var, tablă zincată pentru acoperiș, ciment, piatră, fier beton, cărămidă făcută în regie etc. S-au luat și meșteri pricepuți. S-a trecut la săpături, s-a turnat betonul, s-a ajuns la acoperiș, însă, din cauza Primului Război Mondial, lucrările au fost întrerupte între anii 1916-1918. În vara anului 1921 a fost sfințită, de către P.S. Episcop Valerian Ștefănescu.

Afectată, mai apoi, de puternicul cutremur al anilor ’40, cu ajutorul financiar al domnului Gheorghe Lepădatu, fiul preotului Constantin Lepădatu, biserica din Dealu Morii este reconsolidată și iarăși înfrumusețată, resfințindu-se la 4 noiembrie 1951. În anul 1977 este pictată în tehnica frescă, reparându-se și tencuielile exterioare, o contribuție însemnată în bani, odăjdii și alte obiecte, aducându-și familia d-lui Nicolescu Alexandru. La sfârșitul anilor `80 este realizată împrejmuirea bisericii și a cimitirului, printr-un gard zidit din piatră.

Începând cu anul 2012, în timpul păstoririi preotului Adrian Alexandrescu, s-au putut întreprinde alte lucrări de recuperare și înfrumusețare ale bisericii parohiale: supraînălțarea pridvorului și reconstrucția acoperișului în stil ștefanian, după ce mai înainte s-au turnat centuri și bolți de susținere din beton armat, refacerea totală a pronaosului, căruia i s-a adăugat și un pridvor deschis pe latura de sud, realizarea termoizolației exterioare a bisericii, scoaterea pardoselii interioare și înlocuirea ei cu o șapă din beton, placată cu marmură, schimbarea instalației electrice, repictarea interiorului și montarea unei instalații de încălzire pe curent. În exterior, s-a ridicat un ansamblu parohial, alcătuit din clopotniță, capelă mortuară, casă praznicală și muzeu, după care au fost turnate trotuare de acces și perimetrale. Toate aceste înnoiri au fost luminate prin slujba de sfințire săvârșită de către Î.P.S. Ioachim Giosanu, înconjurat de un numeros sobor de preoți, la 21 mai 2016, în ziua de prăznuire a Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Alături de această amintită biserică, parohia mai dispune astăzi și de o capelă, cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, în satul Grădești. Începuturile-i au o istorie aparte.

Într-un studiu privind populația și așezările omenești din comuna Dealu Morii, regretatul profesor Nicu Aur consemnează existența, în anul 1646, a unei biserici în satul Grădeşti. Se poate stabili o legătură istorică directă între această biserică și cea construită în ultima parte a secolului al XVIII-lea și sfințită la 15 mai 1819, la care documentele parohiale fac deseori referire. Ridicată probabil din lemn de stejar sculptat, material de construcție ce se găsea din abundenţă în pădurile din jurul satelor Grădeşti şi Bodeasa, a fost amplasată în mijlocul comunității sătești, în jurul ei fiind situat și cimitirul. Alte informații mai putem culege dintr-un memoriu întocmit de preotul Ioan Iftimie, la data de 15 noiembrie 1945: „Parohia Meleșcani posedă în satul Grădești un cimitir. După tradiție, el ar fi fost dat bisericii din Grădești, care s-a dărâmat prin 1904 și de la care nu se mai păstrează decât două icoane în biserica din Meleșcani și o parte din ușă în pridvorul aceleași biserici, de către familia boierească Abaza, a căror descendenți în linie bărbătească au dispărut pe la 1870”.

În anul 1957 s-a construit de către credincioșii parohiei o capelă – cămăruță, prevăzută și cu o mică turlă. Dăinuie și astăzi, dar este în stare de ruină.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioachim, fiii satelor Grădeşti și Bodeasa, împreună cu organele parohiale, au demarat construcția unei noi capele în vechiul cimitir sătesc. Aceasta, ridicată  în ultimii ani și împodobită cu toate obiectele necesare cultului  creştin ortodox, a fost sfinţită la 21 mai 2016, în ziua de prăznuire a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

C.      Şirul preoţilor slujitori ai parohiei:  

Pr.  ION MICHĂILESCU (1894 – 1898), Pr. GRIGORE POGOCEANU (1898 – 1901), Preoții ION MIHALACHE și ANDREI BOGHIU (1902 – 1911), Pr.  CONSTANTIN LEPĂDATU (1911 – 1916), Pr. EMILIAN IORGULESCU (1917 – 1919), Pr. CONSTANTIN NAZARIE (1919 – 1921), Pr. CONSTANTIN CÂRLAN (1921 – 1926), Pr. Ierom. GAVRIIL ANTONESCU (1926 – 1929), Pr. MIRON BULBOACĂ ( 1929-1931), Pr. Preotul IOAN IFTIMIE (1931 – 1959), Pr. Ierom.  HRISTOFOR (VASILE) RADU (1960 – 1967), Pr. LAURENȚIU PRESCURĂ (1967 –  1975), Pr. AUREL GHINEȚ (1975-1987), Pr. GHEORGHE FLOREA (1988 – 2011), Pr. ADRIAN ALEXANDRESCU (2011- ……), Pr. ANTOHI ALIN

D.     Vizite ale Ierarhilor.

– 11  iulie 1921 –  Sfinţirea Bisericii din Dealu Morii de către P.S. Valerian Ştefănescu,

– 30  iunie 1991 –  Resfinţirea Bisericii din Dealu Morii de către P.S. Ioachim Vasluianul,

– 8 noiembrie 2000 – Sfințirea Casei Praznicale de către P.S. Ioachim Băcăuanul,

– 21  mai 2016 –  Resfinţirea Bisericii din Dealu Morii și a Capelei Mortuare de către Î.P.S. Ioachim Giosanu.

                      Întocmit,

                                     Preot paroh,

                                    Antohi Alin

Capela cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” sat Grădești