PAROHIA Melescani, Biserica Intrarea Maicii Domnului în biserică

Parohia Meleșcani este situată în partea de S-E a județului Bacău, în satul Dealu Morii. Fiind așezată între colinele Tutovei, parohia înglobează un relief format din dealuri și șes, de o parte și de alta a râului Berheci. Însemnate mărturii istorice și religioase cu privire la existența unei comunități creștine pe Valea Berheciului, implicit între granițele actualei comune Dealu Morii, s-au păstrat în timp sub forma unor toponimice (Dealul Bisericii, Poiana Mănăstirii, La Mănăstire), termeni cu înțeles religios (dedină ), obiceiuri, credințe religioase, povestiri și legende istorice.
Existența așezărilor omenești în această parte a colinelor Tutovei este atestată din vechime. Să nu uităm că la sud de granite localitatii Dealu Morii a existat cetatea dacică Piroboridava (Poiana), iar la nord cetatea dacică Tamasidava. Cercetarea întreprinsă în a doua jumătate al secolului al XX-lea în spațiul geografic al actualei comune, mai precis pe terasele Gura Gheunoaiei, Dealul Bisericii și Bărboasa, atestă faptul că aceste ținuturi au fost locuite din străvechile timpuri. Observațiile făcute pe teren de arheologii de la muzeele de istorie din Bacău, Iași, Galați și București, studierea și interpretarea izvoarelor descoperite, ca și concluziile la care s-au ajuns, dovedesc existența unor comunități umane de-a lungul văii fertile a Berheciului încă din neolitic și din epoca bronzului.
B. Actuala parohie Meleșcani – Dealu Morii este continuatoarea comunităților creștine formate în apusele sate Meleșcani (existent între anii 1434-2002), Bălănești, Ruget, Dorofei, Deleni, Boboș și Bostănești, ce au populat odinioară torentul Meleșcani de la vest de albia râului Berheci. La începutul secolului al XX-lea, când Leon Vidrașcu, ofițer de carieră, a cumpărat moșia Meleșcani, pe actuala vatră a satului Dealu Morii nu se afla decât un teren agricol. Este interesant de arătat faptul că prima construcție ridicată în perimetrul satului resedință de comună, în jurul căreia s-a configurat structura așezărilor, a fost cea a prezentei Biserici parohiale, înălțată la inițiativa căpitanului Gheorghe Ionescu și a bunilor credincioși Nicolae si Florica Niculescu, Toader Gânju și J. Gârneață. În perioada anilor 1914-1921 s-a putut ridica biserica parohială, existentă și astăzi, ce a păstrat hramul celei din satul Meleșcani: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, așa cum s-a voit de către locuitorii satului și s-a împlinit de preotul Iconom Nazarie. Istoria construcției este una aparte. S-a început abia după ce s-au obținut aprobările de la forurile ierarhic superioare și nu mai inainte de a se fi adunat materialele de construcție necesare: lemn din stejar, scânduri, var, tablă zincată pentru acoperiș, ciment, piatră, fier beton, caramidă facută în regie etc. S-au luat și meșteri pricepuți. S-a trecut la săpături, s-a turnat betonul, s-a ajuns la acoperiș, însă, din cauza Primului Razboi Mondial, lucrările au fost întrerupte între anii 1916-1918. Nu se cunosc date exacte despre numele constructorilor și ale pictorilor. Cert este că în vara anului 1921 a fost sfințită de către Preasfintitul Valerian Stefănescu. Satul format în jurul bisericii de pe colina Dealu Morii a primit în anul 1925 numele de Marele Voievod Mihai I, denumire ce a avut-o oficial până în anul 1948, când s-a revenit la vechea titulatură de Meleșcani sau Dealu Morii. Nici documentele oficiale n-au fost constante în folosirea denumirii de Dealu Morii. Nu ne surprinde faptul că astăzi, spre a ilustra continuitatea istorică și religioasă, comunitatea credincioșilor Trupului tainic al lui Hristos, din această binecuvântată așezare, poartă încă denumirea de Parohia Meleșcani, titlu consfințit la data de 27 Octombrie 1940, când Consiliul Parohial al Parohiei Bălănești, aflat sub îndrumarea preotului paroh Ioan Iftimie, hotărăște schimbarea titulaturii din Parohia Bălănești în Parohia Meleșcani, biserică parohială devenind cea din Dealu Morii.
Date statistice demografice despre preoții, pustnicii și locuitorii acestui ținut întâlnim pentru prima dată în Catagrafiile alcătuite de către administrația rusă între anii 1772-1774, aflate în arhivele din Moscova, preluate în anul 1975 la Chișinău de P. G. Dimitriev și publicate în lucrarea Moldova în epova feudalismului . Aici aflăm că printre locuitorii scutiți de bir ai comunității se numărau și cei cinci pustnici de la Mănăstirea Bălănești, dar și cei nouă duhovnici de la bisericile Meleșcani, Bălănești, Vultureni (Calapodești), Grădești etc. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, informații mai amănunțite găsim în arhivele bisericilor în care sunt consemnate date despre preoți, credincioși și lăcașurile de cult ale parohiilor zonei. In acest mod aflăm despre existența preoților Popescu Nicolae din Lerești Muscel, Emilian Iorgulescu și Ieromonahul Nazare. Dintre preoții ultimilor ani, care au slujit aceasta frumoasă comunitate crestin, îi amintim pe părintele Ioan Iftimie, părintele Aurel Ghinet, părintele Gheorghe Florea, părintele Adrian Alexandrescu. Nu îi putem uita pe vrednicii cântăreți Sânică Cârlan si Costică Suvac.
Lucrările de reconstrucție și înnoire ale sfântului lăcaș continuă și după anul 2011, de când parohia Meleșcani este păstorită de părintele Adrian Alexandrescu. Cu ajutorul domnului primar Vasile Savin s-a putut instala o centrală termică în interiorul bisericii, s-a putut reface acoperișul lăcașului de cult, s-a izolat exteriorul bisericii și s-a construit o frumoasă și nouă clopotniță.
Parohia Melescani nu poseda obiecte vehi de cult sau manuscrise. Avem doua Liturghire de secol XIX, in limba chirilica.
C. Exista doua cimitire parohiale: Dealu Morii si Gradesti
D. Activitati cu tineretul: Cateheza de duminica, Proiectul Hristos împartasit copiilor, Corul parohial etc.
Activitați filantropice: Ajutam familiile sărace ale parohiei, persoanele cu handicap etc.
E. 461 de credinciosi


Preot Alexandrescu Adrian