Parohia Muncelu

Biserica parohială cu hramul ”Înălțarea Domnului” sat Muncelu

Satul Muncelu, din com. Glăvăneşti, jud. Bacău se află la poalele dealului Muncel, în partea de vest a comunei, la 4 Km şi 750 m de reşedinţa comunei. Are o populaţie de 78 de familii sau 278 de suflete care locuiesc în 59 de case. Biserica ”Înălţarea Domnului” este făcută de Simion Oprişan la 1839, octombrie 9, după cum se vede din inscripţia ce se află deasupra uşii şi după un pomelnic rămas de atunci. Locuitorii sunt răzeşi, satul datează de 450 ani. Muncelul e un deal de 125m, direcţia N-S. Localitatea Muncelul se înscrie în rândul satelor în care ţăranii au luptat pentru pământ. Ne păstrăm convingerea că satul Muncelu a apărut pentru prima data pe un document cartographic, la 1774, menţionat fiind pe harta lui G.F. Bawr, apărută la Amsterdam. În anul 1865, satul Muncelu devenise reşedinţa comunei cu acelaşi nume cu plasa Zeletin, jud. Tecuci după cum rezultă din ”Indicele comunelor României,1865”. Situaţia economică – ocupaţia locuitorilor este agricultura şi creşterea animalelor. Satul este cooperativizat. Arhitectura nouă este reprezentată în parte din case vechi, prefăcute şi de casele noi având  planul pătrat cu mai multe încăperi. Anexele gospodăreşti sunt cam aceleaşi, unele dintre ele dispărând în timpul colectivizării.

După cum se consemnă şi în Marele dicţionar geografic al României (vol.V), biserica veche cu hramul ”Înălţarea Domnului” din satul Muncelu a fost ctitorită de Simion Oprişan la 1839, octombrie 9. În locul acestei vechi biserici, în anul 1996 au început lucrările la noua biserică. Cu osteneala şi contribuţia enoriaşilor din satul Muncelu şi cu aportul consilierilor Paiu Mircea, Purghel Gheorghe, Paiu Vasile, Paiu Gheorghe au început lucrările bisericii în anul 1996 sub păstorirea preotului paroh Miron Gheorghe. Lucrările au fost continuate de preotul Militaru, preotul Bucovineanu şi preotul Spulber.

Epitropi de seamă ai Bisericii au fost: Vlad Gheorghe şi Paiu Mircea.

Biserica este construită din BCA pe fundaţie de beton sub formă de cruce, învelită cu tablă. Sfinţirea bisericii s-a făcut cu binecuvântarea, prin săvârşirea slujbei de sfinţire de I.P.S. Eftimie, Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, preot paroh fiind Miron Gheorghe. Pictura a fost realizată cu jertfă şi osteneala enoriaşilor parohiei Muncelu de către pictorul Bordianu Mihai cu soţia sa Liliana. Lucrările de renovare s-au realizat în ultimii ani la îndemnul  şi sub atenta îndrumare a preotului paroh Spulber Daniel.

Cimitirul bisericii se află în curtea bisericii, înscris cu Titlul de proprietate a bisericii având 1088 m2 prin constituirea dreptului de proprietate.

În decursul anilor, preoţii slujitori alături de comunitatea sătească s-au implicat în activităţi culturale prin organizarea în cadrul festiv alături de cadrele didactice din şcoala cu clasele I-IV din satul Muncelu, a unor întruniri şi revederi cu fii satului, motiv pentru care s-a realizat mai târziu, în anul 2013, Monografia etno-istorică a comunei Glăvăneşti având coordonatori pe prof. dr. Dorinel Ichim şi Dr. ing. Constantin Popa.

Profilul actual al parohiei Muncelu are la momentul actual 78 de familii şi 278 de suflete. De-a lungul  vremii preoţii s-au implicat în activităţi catehetice cu elevii Şcolii Generale din satul Muncelu, readucând ora de religie şi în Biserică, reuşind să se aprofundeze mai temeinic învăţăturile de credință ale Bisericii Ortodoxe. S-au distins în mod deosebit prin activitatea şcolară, extra şcolară şi prin participarea la viaţa satului şi a Bisericii renumita familie de învăţători, Floarea Ispirache şi Floarea Margareta.

Dintre toate obiceiurile consemnate în calendarul popular tradiţional, cele legate de sărbătorile de iarnă sunt spectaculoase, păstrându-se până în zilele noastre.

Începând cu data de 1 iulie 2010 paroh al Parohiei Muncelu este P.C. Pr. Spulber Daniel.

Preoţii slujitori la Parohia Muncelu au fost: Pr. Motaş Virgil, Pr. Istrat Vasile, Pr. Irimia, Pr. Militaru Leonard Dumitru, Pr. Ichim Ciprian, Pr. Năstac Ciprian, Pr. Dobrinescu Pompiliu, Pr. Ivan Constantin, Pr. Miron Gheorghiţă, Pr. Bucovineanu Neculai.

Filiala Bălănești

Biserica filială cu hramul ”Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” – sat Bălănești

Cu puterea, cu lucrarea şi cu harul Milostivului Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, s-au încheiat lucrările de consolidare şi restaurare a Bisericii ”Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil”, sat Bălăneşti.

Mica aşezare situată în zona istorică a Podu Turcului, formată din 60 de familii, a fost binecuvântată de Dumnezeu cu oameni harnici şi darnici, legaţi de glia şi credința strămoşească şi păstrători ai tradiţiilor neamului românesc. Bogăţia lor spirituală se descoperă în legătura strânsă pe care o au cu Dumnezeu, cu biserica şi între ei, dovedită prin sprijinul pe care l-au oferit la înfrumuseţarea sfântului lăcaş din sânul comunităţii.

Biserica a fost la început o capelă ridicată de enoriaşi la jumătatea secolului trecut, ce deservea nevoile lor spirituale.

Începând cu anul 2003, s-au mobilizat cu toţii dorind să dea o nouă înfăţişare lăcaşului sfânt. Astfel, cu nădejdea în Dumnezeu şi efortul lor, au început lucrările de extindere, consolidare, restaurare, înnoirea catapetesmei, împodobirea pereţilor interiori cu pictură pe pânză, refacerea Sfântului Jertfelnic, înzestrarea cu odoare sfinte, adăugarea pridvorului şi acoperirea cu tablă.

În coordonarea acestor acţiuni s-a implicat şi P.C Preot paroh Moise Dorin Albu, sprijinit fiind şi de d-l primar, Cezar Forcoş şi Consiliul Local.

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, în data de 21 august 2005, în Duminica a-IX-a după Rusalii, încununarea efortului tuturor se vede finalizat, prin săvârşirea slujbei de sfinţire de către  P.S. Ioachim Băcăuanul, arhiereu vicar al Episcopiei Romanului.

La început biserica a făcut parte din Parohia Lehancea, între 2003-2009 a aparţinut de Parohia Podu-Turcului II, între 2009-2010 a fost parohie de sine stătătoare, iar din 2010 aparţine Parohiei Muncelu.

Preoţii slujitori au fost: Dorin Ioan, Petrescu Iancu, Moise Dorin, Dumbrava Daniel şi epitrop Nechita Enache.

           Întocmit,

                             Preot paroh,

                             Spulber Daniel