PAROHIA CORBASCA

BISERICA CU HRAMUL ”SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”

 

Satul Corbasca este situat în partea de sud – est de Bacău şi este la distanţă de 45 Km de sediul protoieriei Sascut, de care aparţine această parohie. Corbasca se află pe partea stânga a răului Siret şi la o distanţă de 20 km de C.F.R. Răcăciuni. Satul se întinde pe o lungime de 3 km pe valea pârâului Corbasca, între versanții Mascani spre Răsărit şi Dealul Dacului spre Apus cu două uliţe principale de-a lungul satului şi încă nouă uliţe lăturalnice înguste fiind aşezare veche cu probabilitatea satului datând din 1750.

În acest sat, afară de casele de locuit, se mai pot evidenţia următoarele instituţii:

– lateral de Biserică se află şcoala cu 10 clase;

– Căminul Cultural lângă cele 3 blocuri cu 2 etaje;

– Biblioteca comunală, Banca, Poşta, Dispensarul şi 3 magazine;

– Poliţie, Dispensar veterinar.

În curtea bisericii noi se află casă parohială. Locuitorii satului Corbasca sunt în număr de 155 familii toţi fiind români de religie ortodoxă. Satul Corbasca presupune că naras pe un oarecare boier Corbanul, vieţuitor pe la anul 1750 care, având păduri întinse, a adus în părţile acestea tăietori de lemne recompensându-i cu câte un lot pentru construirea de case, formându-se astfel aşezările din Corbasca.

Biserica veche parohială este construită în 1808 de “Baba Zanfira” de pe aceste locuri cu ajutorul altor femei pioase. A fost construită din poicuita în formă de cruce şi acoperită cu şindrilă, micuţa şi joasă aproape ca o casă ţărănească în stil moldovenesc. Lipită în interior şi exterior şi văruită, a supravieţuit până în anul 1940 când i s-au făcut unele reparaţii. Cu ocazia construirii unei monumentale biserici alături de cea existenţa astăzi această din urmă a fost abandonată la cutremurul din 1940 când s-a dărâmat. Revenindu-se la cea veche şi făcându-se unele reparaţii, starea actuală este precară. Ultima reparaţie s-a făcut sub păstoria preotului Silvestru Dănilă.

Anii au trecut, biserica veche a început să se deterioreze, fapt care a făcut ca la dată de 11 ianuarie 1987 după oficierea Sfintei Liturghii, enoriaşii parohiei Corbasca au luat hotărârea de a construi o biserica nouă în acest sat. S-a hotărât următorul lucru: “Întrucât în satul Corbasca Sf. Biserica avea o vechime de peste 100 de ani şi cu toate că i s-a făcut unele consolidări şi reparaţii de întreţinere nu se mai putea aduce la o stare care ar fi fost de dorit”. De aceea cu toată stricteţea care era din partea regimului comunist de atunci, după mai multe discuţii avute între enoriaşii din Corbasca şi regretatul părinte paroh Dănilă Silvestru şi la propunerea a celor 3 persoane de baza din acest sat şi anume: Alexandru Chiţoi, Neculai Munteanu şi Petrache Până s-a hotărât organizarea unui comitet de 27 de membrii pentru reconstrucţia bisericii “dar scopul nostru era să construim o biserica nou”. Chiar din acea zi s-au început încasările, iar banii adunaţi s-au depus la C.E.C.. Datorită regimului comunist de atunci era greu de găsit un proiect pentru construirea unei biserici. Totuşi oamenii nu şi-au pierdut credinţă şi nădejdea că va veni şi ziua aceea când se va înalta o nouă Sfânta Biserica . La un moment dat se hotărâse înălţarea pereţilor în jurul celei vechi , dar organele locale nu erau de acord. Totuşi datorită efortului deosebit depus de către aceste 3 persoane, Alexandru Chiţoi, Neculai Munteanu şi Petrache Până, s-au continuat încasările de la enoriaşii din sat . Destule voci s-au auzit atunci că “în satul nostru nu se va mai ridică o altă biserica ” cum şi-ar fi dorit părinţii noştri care au mai ridicat o biserica monumentală în anul 1940, dărâmată de cutremur după ce a fost sfinţită. Atunci satul Corbasca a primit o palmă grea deoarece biserica abia a fost terminată iar mulţi oameni mai erau încă datori în bancă după efortul depus.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, odată cu schimbarea regimului, în 1990 s-a început construcţia bisericii. S-a trasat locul şi după un plan bine stabilit întocmit de arhitectul Săndulescu s-au început săpăturile după care s-a stabilit locul unde va fi Sfânta Masă, sfinţită de către PS Episcop Eftimie al Romanului. În anul 1991 s-au terminat săpăturile şi în baza acelor documente legale s-a întocmit un contract pentru executarea lucrărilor, dar s-au întâmpinat greutăţi. În 2 ani de zile nu s-a reuşit scoaterea fundaţiei la suprafaţă. În 1993 s-au angajat diferite echipe de zidari, dar lucrările mergeau foarte greu.

Domnul Director Tăbăcaru Constantin văzând cât de greu merg lucrările, ca un adevărat creştin şi fiu al satului a trimis în anul 1993 specialişti, luând asupra lui construcţia bisericii în totalitate până la terminarea ei. Datorită acestui mare om, D-l Constantin Tăbăcaru Roşu, satul Corbasca are o biserica nouă monumentală.

Biserica are dimensiunile 21.8 m lungime şi 7.1 m lăţime. Construcţia este concepută cu 2 turle, una peste naos şi una de tip clopotniţă peste pridvor.

Astfel în anul 2000 la 11 iunie, prin grijă acelor oameni deosebiţi şi a preotului Ducă Dănuţ s-a făcut sfinţirea bisericii de către Prea Sfințitul Episcop Vicar Ioachim Băcăuanul. Deci putem spune că în satul Corbasca s-a înălţat o biserică de vis. Mai rămâne că locuitorii acestui sat să o înalțe şi duhovniceşte prin credinţă lor. Parohia deţine un cimitir.

În anul 2013 pe 8 noiembrie prin binecuvântarea Preasfințitului Ioachim Băcăuanul s-a sfinţit Aşezământul Social-Filantropic Sf. Împăraţi Constantin şi Elena.

Vrem să amintim aici şi pe vrednicii de pomenire, păstori ai enoriaşilor din satul Corbasca:

Pr. POPESCU

Pr. SILVESTRU DĂNILĂ (care în 1995 a trecut la cele veşnice).

Pr. DUCĂ DĂNUŢ (1995-2000),

Pr. BUSUIOC SILVIU (2000-2005)

Pr.  PAIU VASILE, care este şi actualul preot paroh al Bisericii din satul Corbasca.

 

 
 

Întocmit,

Preot paroh, Paiu Vasile