Parohia Sascut-Sat, Biserica cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae si Sfintii Romani”, comuna Sascut, jud. Bacau

Parohia Sascut-Sat, fostă Sascut până în anul 1994, aparține administrativ de Protoieria Sascut și are în componență Cartierul nou Sascut precum și satele Schineni (Spineni) și Sascut-Sat. Prima atestare documentară a comunei Sascut, județul Bacău, datează din 11 aprilie 1639. Sascut era un sat răzeșesc dar, prin pătrunderea marilor familii boierești, satul a devenit o localitate de clăcași. Dafina Buhus, șotia domnitorului Moldovei, Eustatie Dabija, a cumpărat aproape tot satul Sascut. In primele decenii ale sec. al XIX-lea, Costache Aslan, ruda cu domnitorul Moldovei, Ioniță Sandu Sturdza, obține un hrisov domnesc pentru a-si deschide târg pe moșia sa de la Sascut. Unirea Principatelor si profundele transformări care au urmat au stimulat viața economica în târgul Sascut. Calea ferată, cu stație în Sascut, a deschis mari perspective economice si edilitare.
Satele Schineni și Sascut-Sat, din comuna Sascut, sunt prelungiri a târgului Sascut, poziționate geografic la aproximativ 50 de km de Municipiul Bacău și 15 km de orașul Adjud, în apropierea șoselei comunale din Sascut Târg către satul Conțești. Au un număr de aproximativ 200 familii de religie ortodoxă (Schineni) și respectiv 190 familii de religie ortodoxă în Sascut-Sat, care se sunt în majoritatea lor pensionari ce au ocupat locuri de muncă în societăți precum: Fabrica de zahăr Sascut, prima fabrică de zahăr din Moldova, construită în anul 1875, Fabrica de colectare și procesare a laptelui ICIL, Ferma J.M. Elias Sascut, C.F.R., etc.
Biserica cu hramurile „Sf. Ierarh Nicolae și Sfinții Români” din parohia Sascut-Sat are o așezare pitorească pe o culme de deal ce domină o bună parte din lunca Siretului. Vechimea bisericii parohiale ”Sf. Ierarh Nicolae” se pierde în timp. Din mărturiile celor vârstnici reiese că ”pe vremuri aici a fost mănăstire, având și chilii construite împrejurul ei, care au dispărut în timp” . Potrivit unei inscripții de pe un clopot existent și astăzi. ”Acest clopot s-a dat bisericii de soții Iștgatar și soția sa Teodorovna și s-a pus în biserica ”Sf. Nicolae” din Sascut în anul 1796” ne putem da seama de vechimea ei. Biserica este construită din cărămidă pe temelie de piatră în formă de cruce, acoperită cu tablă zincată, fațada exterioară îmbinând stilul armean și rus.
În anul 1958 P.C. Pr. Paroh Străistaru Alexe, începe la interior o reparație capitală constând în tencuirea pereților și apoi pictarea lor, în tehnică frescă terminată în 1960. În exterior biserica este reparată radical în anul 1966.
Vrednicii credincioşi păstoriţi de către P.C Pr. Paroh Laurenţiu Stan au început din anul 1994, cu binecuvântarea Prea Sfințitului Episcop EFTIMIE al Romanului, lucrări de reparaţie capitală a sfântului lăcaş, care au constat în subzidirea şi fortificarea temeliei cu fier beton, pentru susținerea zidurilor slăbite de intemperii și trecerea timpului, turnarea unor stâlpi de rezistenţă pentru consolidarea biserici, refacerea în totalitate a bolţilor, a acoperişului, prin înlocuirea lemnăriei şi acoperirea cu tablă zincată. Totodată, s-a refăcut Sfânta Masă din beton şi s-a adus o nouă catapeteasmă, străin şi iconostase din stejar sculptate de meşterul Costică Tănase din Vânători-Neamţ. La interior pereţii au fost acoperiţi cu o nouă pictură în tehnica fresco, iar la exterior au fost tencuiţi în praf de piatră. Biserica a fost dotată cu încălzire termică. Toate lucrările s-au executat prin contribuţia benevolă a credincioşilor parohiei care au dorit să continue strădaniile ctitoriceşti ale înaintaşilor şi să-și înscrie, astfel, numele în veşnicie.
Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, astăzi, 17 septembrie, în anul mântuirii 2006, în Duminica după înălţarea Sfintei Cruci încununarea efortului tuturor se vede finalizat, prin săvârşirea slujbei de resfinţire de către Prea Sfinţitul Ioachim BĂCĂUANUL, arhiereu vicar al Episcopiei Romanului.
Începând cu data de 01. martie. 2011, la parohia Sascut – Sat a fost numit ca paroh P.C. Pr. Abageru Vasile care alături de P.C Pr. slujitor Laurenţiu STAN și de consiliu parohial condus de d-nul epitrop Diaconu Valentin, a făcut demersuri pentru redobândirea celor 12 Ha de teren agricol pe care le deținea parohia noastră conform documentelor de la Arhivele Naționale, au fost finalizate lucrările de construire a agheasmatarului, s-au demarat lucrările de renovare în anul 2012 a casei de prăznuire și s-a întocmit proiectul de execuție în vedere construirii unei clopotnițe de zid la intrarea în curtea bisericii.
Nu se cunosc informații exacte despre șirul preoților care au slujit la altarul acestei sfinte bisericii dar din mărturiile fostului psalt Petrache Tănase (1835-1917), se pare că primul paroh al acestei parohii a fost preotul Teodor Athanasiu, tatăl PS Teodosie Athanasiu, Episcop de Roman între anii 1912-1923, adus de boierul Mihai Sturza pentru biserica boierească din dealul Schinenilor, după acesta au mai slujit și Pr Victor Stoica, Pr. Străistaru Alexe, Pr. Izvoranu Dumitru, Pr. Pârlea Ioan, Pr. Stan Laurențiu, Pr Graur Săviță și în prezent Pr. Abageru Vasile, care îndeplinește și funcția de secretar al Protoieriei Sascut.
Dintre cărțile vechi existente în trecut în această biserică amintim de o Evanghelie de la anul 1821 cu dimensiunile de …
Cimitirul parohial se află în curtea bisericii în partea de miazăzi și își odihnesc aici somnul de veci preoți, profesori, oameni de știință și exploratorul precum Teodor Negoiță.
În prezent Parohia Sascut-Sat nu depășește numărul de 800 de credincioși, parte din care se implică activ în viața parohiei mai ales la momente importante ca hramuri, ajutorarea celor aflați în dificultăți (boală, deces,etc). Consiliul parohial și enoriașii împreună cu actualul Paroh, Abageru Vasile organizează anual agape pentru cei săraci în zile de sărbătoare ca Floriile, a II-a zi de Paști, Duminica Sf. Români, Sf. Nicolae.
Biserica cu hramurile „Sf. Ierarh Nicolae și Sfinții Români” are ca adresă satul Schineni, comuna Sascut, județul Bacău, tel. 0234280868, 0767196971.


Pr. Paroh Abageru Vasile;
Pr. Coslujitor Laurentiu Stan