Parohia Răcăciun, Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae

Localitatea Răcăciuni este un sat de reşedinţă comunală ,din Moldova de
Jos, aşezat într-o regiune cu relief variat, de dealuri, întretăiat de
pâraie care se prelungesc până în şesul Siretului.

 Este aşezat la 28 de kilometri de oraşul Bacău şi la 22 de Km de
confluenţa Bistriţei cu Siretul. Din vremurile medievale, satul
Răcăciuni , se răsfira pe coastele dealurilor Dulăpeni, Broşteni, şi pe
valea Pârâului Răcăciuni, închis între culmile subcarpatice Petroasa,
Cetăţuia, Gheţani şi dealul Vrăbiilor, ca intr-o cetate cu poarta spre
răsărit: Gura Răcăcinei.

 După Primul Război Mondial, satul a roit, ieşind pe gura Răcăcinei,
întinzându-se 3 km , pe lângă linia ferată, pe ambele laturi ale şoselei
europene (E 85) . Partea mai nouă a satului, denumită Sâliştea, se
răsfiră pe ambele laturi ale şoselei europene , uliţele sunt drepte
şi largi, pecând in partea veche, aşezată pe coastele Dulăpeni şi
Broşteni, uliţele sunt înguste şi întortocheate.

 Comuna Răcăciuni s-a înfiinţat in anii 1858-1860 şi cuprindea satele :
Răcăciuni, Teiuşi, Gâşteni, Berindeşti, Fundu Răcăciuni, Ciucani, Satul
Nou, astăzi Gheorghe Doja.
Prima Şcoală Primară la Răcăciuni, s-a înfiinţat în anul 1865 şi a avut
ca primul învăţător pe preotul Theodorul Damian din satul Gâşteni.
Şcoala a funcţionat intr-o casă până în 1903, când s-a construit
Şcoala Primară Nr. 1. În 1909 s-a infiinţat Scoala Medie de Meserii cu
patru secţii:lemnărie, fierărie, rotaţie-dogărie şi mecanică, ce s-a
transformat ulterior în Gimnaziu Industrial.

Prin 1938 s-a ridicat
Şcoala Primară de la Sâliştea cu stăruinţa învăţătorului V. Manciu. Din
1941, funcţionează la Răcăciuni şi două grădiniţe de copii.
Locuitorii satului Răcăciuni, sunt în majoritate români- ortodocşi
(84,70%) , romano catolici (14,15 %), adventişti de ziua a şaptea (1%)
şi o familie mozaică .
Ocupaţia principală a locuitorilor este agricultura.

 Biserica Sfântul Ierarh Nicolae este construită de vornicul Vasile
Sturza şi soţia sa Ecaterina, înainte de 1843, catapeteasma datând din
1852, când probabil s-a sfinţit şi biserica. Aceasta s-a construit pe
dealul Dulăpeni, denumit ulterior Dealul Bisericii ; tot pe acest deal,
la aprox. 300 de metri se află ruinele fostei biserici din prima
jumătate a secolului al XVII-lea, zidită de vornicul Gheorghe Ştefan,
devenit domnitor al Moldovei.

 Actuala biserică este construită din cărămidă, pe temelie de piatră, cu
o singură turlă, în care funcţionează clopotele, turnate de meşteri
necunoscuţi.
Biserica a suferit mai multe reparaţii: în 1943 s-a restaurat turla
căzută in urma cutremurului din 1940, intre anii 1957-1959, sub
indrumarea Pr. Vasile Heisu, s-a restaurat întreaga biserică
inlocuindu-se acoperişul, s-au răzuit pereţii până la cărămidă şi pe
noua tencuială , s-a executat o pictură in stil bizantin .

 Între anii 1973-1974 , sub indrumarea P.C.Pr. Vasile Radu, s-au făcut
lucrări de refacere a exteriorului bisericii prin reconsolidarea
cornişei şi inlocuirea tencuielii, s-a refăcut icoana exterioară a
Sfântului Nicolae şi s-au revopsit coloanele din faţa bisericii,
biserica fiind resfinţită în iulie 1974 de către Preasfinţitul Episcop
Eftimie al Romanului ( acum Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Eftimie al
Romanului şi Bacăului) .

Între anii 1999-2004, s-au efectuat lucrări de consolidare impuse de cutremurele din 1977, 1985 și 1990, restaurându-se totodată și pictura interioară și adăugându-se picturi exterioare în ferestrele existente cu icoane ale sfinților români, ca Sfântul Voevod Ștefan cel Mare, Sfântul Constantin Brâncoveanu, Sfântul Daniil Sihastru, Sfântul Antim Ivireanul, Sfântul Apostol Andrei. Resfințirea a fost oficiată de către Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului – actualmente Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului – în data de 12 octombrie 2004.

D.Activități cu tineretul și filantropice din trecut
De remarcat este activitatea preotului paroh Vasile Heisu, care reușește să implice întreaga comunitate parohială în vederea obținerii de fonduri pentru prioritățile administrativ-gospodărești și cele misionare ale parohiei din acele vremuri. Astfel el pune bazele unui ateleier de confecționat plicuri, ambalaje din carton și din lemn, iar prin valorificarea acestora s-a reușit amplul demers de renovare, consolidare și înfrumusețare( cu pictură murală) ale bisericii parohiale dintre anii 1957-1959, la care am făcut mai sus referire, precum și cumpărarea în 1957 a unei case de la boierul D. Papadopol, cu destinație casă parohială.
Tot vrednicul de pomenire Vasile Heisu a realizat un muzeu etnografic la demisolul casei parohiale, acesta fiind preluat în prezent de către Primăria Comunei Răcăciuni, ființând în clădirea Primăriei și fiind deschis publicului ( avînd un muzeograf permanent).

E. Profilul actual al parohiei
În data de 11 iunie 2011, Preasfințitul Părintele nostru Ioachim Băcăuanul, astăzi Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, a pus piatra de temelie pentru construirea Așezământului social-filantropic Sfinții Mucenici Brâncoveni, situat în apropierea bisericii parohiale Sfântul Ierarh Nicolae. Lucrările de construcție au ajuns în prezent la executarea tencuielilor interioare . Clădirea, cu dimensiuni generoase (27m lungime și 9 lățime) , are o sală principală de 180 m², baie și bucătărie la parter, un etaj parțial cu un birou, un grup sanitar și o cameră de locuit.
Acest edificiu, odată finalizat și sfințit, nu va fi doar o casă praznicală, ci se intenționează funcționarea în acest spațiu a unui centru de zi pentru copii proveniți din familii modeste care să poată lua aici o masă pe zi și să-și facă temele, cu asistența unor cadre didactice . Tot aici se vor desfășura și activitățile catehetice, care acum au loc în sfântul locaș. Finalizarea acestui edificiu, ar permite optimizarea lucrului cu tinerii, o logistică potrivită asigurând utilizarea unor mijloace moderne care să capteze și să stimuleze tineretul.
De asemenea, sunt în proiect și construirea unor clădiri anexe care să deservească persoanele victime ale violenței domestice.
S-au efectuat și continuă lucrări ample de renovare și reamenajare ale casei parohiale și ale incintei acesteia, impuse de starea acestora de degradare.

Preot Paroh Andronic Sebastian

Preot coslujitor Mocanu Florin