PAROHIA RĂDOAIA, BISERICA „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI”, COMUNA PARAVA

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu în toamna anului 2000, prin
stăruinţa enoriaşilor din satul Rădoaia şi mai ales a gospodarului
Hreşcu Gheorghe şi împreună cu Pr. paroh Croitoru Alexandru, s-au făcut
demersurile pentru cumpărarea terenului pe care se va construi viitorul
sfânt locaş cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”.

 La data de 1 aprilie 2002 s-a aprobat înfiinţarea Parohiei Rădoaia, prin
renunţarea titulaturii de filială a Parohiei Drăguşani de care
aparţinea până atunci. 

Începând din vara anului 2003 s-au început lucrările de turnare a
fundaţiei Bisericii de către credincioşii din Rădoaia, dar au stagnat în
toamna aceluiaşi an datorită lipsei fondurilor şi a neînţelegerilor
apărute între enoriaşii care erau implicaţi la construcţia acestei
biserici, (lucrători necalificaţi care nu aveau nici cea vagă cunoştinţă
în construcţii), fapt pentru care fondaţia bisericii nu a fost
consolidată cu armătură. 

Din luna august 2003 lucrările de construire a Bisericii au continuat
sub îndrumarea Pr. Abageru Constantin suplinitorul acestei parohii şi au
ajuns la stadiul de ridicare a zidurilor şi turlei. 

 Începând din 20 iulie 2004 Prea sfinţitul Episcop Eftimie al Romanului a
aprobat hirotonia Pr. Abageru Vasile pentru Parohia Rădoaia. Astfel,
noul preot paroh, împreună cu membrii consiliului parohial şi cântăreţul
Arvinte Ştefan, a continuat lucrările de construcţie ale bisericii din
Rădoaia, întărind zidurile bisericii cu armătură şi contraforţi, având
ajutor financiar şi din partea enoriaşilor parohiilor vecine.
Cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi cu ajutorul Sfintei Fecioare Maria s-a
ajuns ca în iarna anului 2004 biserica să fie acoperită şi tencuită în
interior. 

În primăvara anului 2005 biserica era deja tencuită şi în exterior şi
urma a fi făcută faţada. Au urmat executarea Sfintei Mese şi aşezarea
catapetesmei sculptate la Suceava, în septembrie 2005 şi pregătirea
pereţilor pentru pictură.
În martie 2006 s-au aşezat icoanele pe catapeteasmă şi s-a zidit
proscomidiarul de către cântăreţul Arvinte Ştefan. Pe 29 mai 2006 au
început lucrările de pictură a Bisericii de către pictorul bisericesc
Roşcan Aurel şi s-au finalizat în luna august a aceluiaşi an.
În luna mai a acestui an s-a aşezat în turla bisericii clopotul donat de
Primăria Parava.
În luna septembrie 2006 s-au aşezat policandrele din Sfântul Altar şi
s-au făcut pregătirile pentru sfinţirea bisericii. 

În ziua de 26 octombrie, duminica a 23-a după Rusalii la ora 830 a
început slujba de târnosire a sfântului locaş cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului” în frunte cu P. S. IOACHIM BĂCĂOANUL, Episcop Vicar al
Episcopiei Romanului şi un sobor de preoţi din care au făcut parte: P.C.
Protopop Radu Vasile, Pr. Zaharia Ioan, Pr. Abageru Vasile, Pr.
Abageru Constantin, Pr. Cărăuşu Constantin, Pr. Negoiţă Ioan, Pr. Ciuche
Eugen, Pr. Nădejde Daniel, Pr. Abageru Sergiu Lucian, Pr. Ilicea
Marcel, Pr. Ailenei Silviu, Diac. Cernat Ciprian şi numeroşi credincioşi
din părţile locului care s-au rugat împreună cu enoriaşii din Rădoaia
pentru sfinţirea bisericii lor pe care au aşteptat-o să se zidească
aproximativ trei secole. 

Preotul paroh Abageru Vasile în vârstă de 25 ani a fost onorat cu
preţioasa distincţie de sachelar prin hirotesie de către P.S. Ioachim
Băcăoanul şi BINECUVÂNTAT DE DUMNEZEU ŞI MAICA DOMNULUI cu o deosebită
şi sfântă biserică în care să-şi continue pastoraţia. 

În anul 2007 biserica „Naşterea Maicii Domnului” face demersuri pentru a
împrejmui curtea şi cimitirul parohial cu gard, a cumpăra teren pentru
casa parohială si un nou cimitir, a dota biserica cu strane şi încălzire
centralizată precum şi pentru dotarea turlei cu un clopot necesar.
În anul 2008 curtea bisericii este împrejmuita cu gard urmând a se
realiza porţile in fier forjat si acoperişul acestora in stil
maramureşean, precum si împrejmuirea cimitirului în lungime totală de
425m. Tot acum s-au făcut demersurile cumpărării unui teren pentru
casa parohială si un nou cimitir, iar pe plan social – filantropic, se
fac toate demersurile pentru construirea unui centru de zi foarte
necesar copiilor nevoiaşi din aceasta parohie. 

O atenție deosebită am acordat-o în anul 2009 copiilor din parohie, pe
care cu mult drag i-am călăuzit în cunoașterea și aprofundarea
învățăturii de credință ortodoxă prin organizarea și punerea în practică
a programului de catehizare “Hristos împărtăşit copiilor” desfășurat
în perioada 15 septembrie-15 iunie 2009. Catehezele au fost desfășurate
în fiecare sâmbătă după vecernie şi prezentate cu retroproiector,
participând între 40-50 copii şi tineri. Grijă deosebită am acordat şi
bătrânilor nevoiaşi ale căror copii au emigrat în străinătate în
căutarea unui trai mai bun lăsându-şi părinţii bolnavi şi doar cu ajutor
social sau chiar fără, în grija rudelor sau a vecinilor.
Pentru copiii ale căror părinţi sunt plecaţi de perioade mari de timp
în străinătate, împreună cu Primăria Parava prin parteneriat am luat
hotărârea implementării unui program ”După școală“ la care să participe
un nr. de 30 copii și care va avea finanțare europeană. 

În anul 2010 am continuat programul de catehizare “Hristos împărtăşit
copiilor”, iar în postul Paștelui în fiecare marți am dedicat această zi
pentru spovedirea copiilor din clasele I-VIII și a tinerilor care până
în anul 2004 nu au fost spovediți și împărtășiți niciodată, precum și
discutării unor probleme ale adolescenților din parohie, sprijinit și de
profesorul de religie arondat Școlii Rădoaia. Pe linie administrativă
în acest an împreună cu consiliul parohial am făcut demersurile
financiare pentru realizarea proiectului de gard care va fi depus la
Secretariatul de Stat pentru Culte în vederea aprobării finanțării
pentru construcția gardului împrejmuitor, care datorită lungimii pe
ambele părți este greu realizabil doar din fonduri acordate de
credincioși, care în proporție de 90% sunt lucrători sezonieri în
diferite ferme din țară sau au emigrat în alte țări pentru a-și câștiga
existența.

„Cât de minunate sunt lucrurile mâinilor Tale
Doamne; toate cu înţelepciune le-ai zidit”


Preot Paroh Minea Marian