PAROHIA Glavanesti, Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”

Satul Glăvăneşti este situat în partea de S-E faţă de orasul reşedinţă
Bacău la o distanţă de 86 km şi are următoarele vecinătaţi : la nord
satul Răzeşu , la sud localitatea Podu Turcului .

 Locuitorii satului sunt mocani de origine , dar se ocupă şi cu
agricultura . Înaintaşii lor au venit aici de pe lângă Breţcu , din
Transilvania , stabilindu-se la început la 2 km. Miazăzi de actualul sat
, unde au avut şi o Biserică pe locul din câmp numit Dămăcuşa şi unde
cu timpul , din cauza alunecărilor de teren s-au strămutat pe actuala
vatră a satului .

 Din anul 1816 , satul a suferit 2 cutremure , în 1940 şi în 1977.
Primul cutremur a degradat grav frescele bisericii încât a trebuit să
fie date jos şi Biserica pictată din nou de pictorul Adolfo Cantini .
Însă la cutremurul din 1977 frescele au suferit aceleaşi distrugeri
astfel pereţii Bisericiiau fost din nou cojiţi până la zidul de bază şi
tencuite cu mortarul de nivelare pregătit pentru frescele noi .
Totuşi ca prin minune , în bolta Altarului s-a păstrat nevătămată
pictura lui Adolfo Cantini reprezentând pe maica Domnului cu Pruncul
Iisus .
Nu se cunoaşte numele constructorului , nici a arhitectului .

 Pe parcurs Biserica a suferit unele reparatii de întreţinere şi anume
in anii 1867 , 1893 şi 1906 fară a se cunoaşte în ce au constat aceste
reparaţii .
Biserica este în formă de navă şi stil moldovenesc având o singură
turlă .
Catapeteasma este lucrată în stil floral , dar nu se cunoaşte meşterul ,
nici cel ce a pictat-o .
În prezentbiserica este în stare bună , dar necesită lucrări de
reparatii , de întreţinere în interior şi exterior .

 Biserica este înzestrată corespunzător cu toate obiectele de cult .
Nu se cunosc slujitorii pe care i-a avut Biserica până în anul 1894.
Între anii 1894-1898 a aslujit la această Biserică Preotul Berdan Ghe. ,
între anii 1899-1933 preotul Nacu Dumitru , între anii 1933-1953
Preotul Onica Vasile , intre anii 1953-1972 preotul Moldovanu Petru ,
intre anii 1972-1992 Preotul Hoduba Petru , iar la această dată parohia
este ocupată de către actualul Preot Paşcu Gheorghe , iar strana este
deservita de Dn-ul Ţarină Ionel .
Din anul 1995 Parohia este înzestrată cu o casă parohială având toate
dependinţele iar in zilele noastre se lucreaza la o casa praznicala.

PREOT PAROH
Paşcu Gheorghe