Parohia Cucova, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, sat Cucova, comuna Valea Seaca

Satul Cucova face parte din comuna Valea Seacă şi se află la o distanţă de aproximativ 40 de km de Bacău şi 20 de km de Adjud, în apropierea drumului european E85, învecinându-se la nord cu satul Scurta şi la sud cu Valea Seacă.
Originea acestui sat se pierde în istorie. Conform legendei, se pare că binecredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, în urma unor lupte câştigate, a răsplătit vitejia unor anume oşteni, dăruindu-le pământ pe aceste meleaguri. Dintre aceştia, amintim pe Cucu la Cucova, Scurtu la Scurta, Sascu la Sascut, etc. Aşadar, Cucova este un sat de răzeşi cu o vechime considerabilă.
Ocupaţia de bază a locuitorilor a fost şi rămâne agricultura. În prezent, însă, majoritatea sunt pensionari.
Ca obiective principale în sat, alături de biserică, menţionăm Şcoala cu clasele I-IV şi o mânăstire pe stil vechi (M-rea Sfânta Treime), situată la extremitatea vestică a satului.
Biserica actuală, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, se află pe locul uneia mai vechi, construită în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În urma cutremurului din anul 1940, aceasta a fost grav avariată şi sub conducerea preotului de la acea vreme- vrednicul de pomenire, preot Chiribaşa Dumitru- şi a consiliului parohial, s-a procedat la demolarea ei, cu speranţa construirii alteia. Pe locul fundaţiei vechii biserici s-a construit o bisericuţă din lemn, acoperită iniţial cu bârne, ce urma să fie folosită până la construcţia noii biserici. Din păcate, autorităşile acelor vremuri n-au mai permis construcţia altei biserici. Aşa se face că, prin anii 60, credincioşii, în frunte cu preotul lor, au făcut nenumărate demersuri, ba chiar şi-au confecţionat singuri cărămida (arsă în cuptor) necesară pentru construirea lăcaşului de cult. Nu li s-a permis acest lucru, iar cărămida afost confiscată şi s-a construit cu ea şcoala din valea Seacă.
După trecera la cele veşnice a preotului Chiribaşa, a urmat preotul Carp Constantin, care a început ample lucrări de renovare şi extindere a micii biserici din lemn. I s-a adăugat un pridvor, a fost schimbat acoperişul (tablă), duşumeaua a fost înlocuită, etc. În urma acestor lucrări, biserica a fost resfinţită de către P.S. Eftimie şi aceasta există şi în prezent.
Au urmat şi alţi preoţi în această parohie, cum ar fi: pr. Dulhac Marcel, pr. Şerban Constantin, pr. Duca, pr. Matei Teodor, iar din martie 1998, pr. Racoviţă Marin.
În toamna anului 1999, la iniţiativa preotului paroh şi a consiliului parohial, cu binecuvântarea P.S. Eftimie, s-a pus piatra de temelie a unei noi biserici, lângă ce veche, pe terenul parohiei. Biserica a fost construită din zidărie (BCA), pe cadre de beton, având formă de cruce şi două turle. La ridicarea acestui locaş de cult, alături de puţinii enoriaşi ai parohiei (150 de familii), o contribuţie însemantă au avut-o câţiva fii ai satului (Nicu şi Valeriu Damian, Gheorghe Daraban, Vasile Şendrea), ce au oferit sponsorizări substanţiale. De asemenea, consiliul local al comunei Valea Seacă, în frunte cu primarul Ioan Pravăţ, au acordat atenţie şi ajutor sporit acestei biserici, încercînd prin aceasta, repararea unei greşeli din istorie, despre care am pomenit.
Biserica este pictată în tehnica fresco, de către pictorul Constantin Zafiu, împodobită cu o catapeteasmă şi mobilier sculptat din stejar.
La data de 4 septembrie 2011 a avut loc sfințirea bisericii de către P.S. Dr. Ioachim Băcăuanul alături de un impresionant sobor de preoți și oficialități locale.
Adresa Parohiei:
Sat Cucova, comuna Valea Seacă, județul Bacău.


Paroh, Pr. Apostu Ionuț Alexandru