Parohia Gaiceana

Bisrerica cu hramul ”Sfânta Treime” – Găiceana

Comuna Găiceana este situată în partea de Sud a Judeţului Bacău. Găiceana se numește așa după o veche familie, cu acest nume. Până în 1920 nu există o așezare cu numele Găiceana. 10 sate s-au grupat în jurul unui centru administrativ, iar după 1945 s-a format satul Găiceana propriu-zis.

         În timpul lui Alexandru D. Sturza ca şi prim ministru, Găiceana se dezvoltă poate cel mai mult ca şi aşezare rurală din Moldova. Astfel, aici apare prima bancă agricolă din Moldova, prima cantină socială din mediul rural şi prima fabrică de cuie. Bătrânii povestesc cu plăcere amintirile bunicilor şi a părinţilor lor, care mărturiseau că boierul a pus bazele unei căi ferate de exploatare a lemnului din zona Ghilăvești, până la marginea satului Găiceana. De aici lemnul era transportat cu carele de boi până la Adjud, de unde pleca până în Franţa. Plata acestui lemn era calculată în perechi de boi, mult mai mari decât cei autohtoni. Tot în timpul lui Sturza, în Găiceana s-au plantat livezi de pomi fructiferi, vii şi livada de nuci.

         Locuitorii comunei sunt în majoritate ortodocşi împărţiţi în două parohii: Parohia Găiceana şi Parohia Huțu, dar şi romano-catolici, grupaţi în satul Arin.

         Parohia Găiceana are două biserici: Biserica Parohială ”Sfânta Treime” şi Biserica monument istoric ”Adormirea Maicii Domnului”.

         Biserica parohială „Sfânta Treime” a fost construită în anul 1842 de către enoriași împreună cu proprietarul moșiei Alexandru D. Sturza pe locul unei foste mănăstiri de la care nu se mai păstrează nimic. Monumentală, fără a fi monument istoric, biserica este construită din piatră și cărămidă, cu o grosime a zidului de 1,5 m, pe temelie de piatră de rău în stil romanic având formă de corabie. În anul 1940, în urmă unui cutremur, peretele de Est al bisericii s-a dărâmat, avariind și acoperișul. Reparația locașului de cult a durat până în 1953, păstrându-se formă inițială. Acoperișul bisericii a fost refăcut și în anul 1963 iar în anul 1998 a fost revopsită tabla.

         Catapeteasma este din lemn de tei, sculptată se pare, tot de la zidirea bisericii iar sculptorul nu este cunoscut. Icoanele de pe catapeteasmă datează din anul 1909 fiind pictate de pictorul gălăţean V. C. Robea, în stil renascentist.

          În anul 2007 în curtea bisericii s-a construit o clopotniţă din cărămidă.

          Începând cu anul 2012 la biserică se desfășoară lucrări de renovare. A fost spălată pictură, a fost refăcută instalația electrică, a fost spălată catapeteasma și icoanele, s-a turnat șapă de beton în toată biserica și a fost montat parchet și gresie. Au fost schimbate ușile și geamurile, iar turnul bisericii a fost demolat și refăcut. A fost refăcută instalația termică cu țeavă de cupru. A fost lărgit Proscomidiarul și în biserică a fost achiziționat mobilier nou. Începând cu anul 2013 s-au început lucrări la un așezământ social care este în prezent finalizat în proporție de 90%.

         Dintre obiectele de valoare istorică-artistică, biserica păstrează o evanghelie, scrisă cu slove chirilice, tipărită la Buda în 1842 și ferecată cu argint și medalioane în email dăruită de ctitorii bisericii și un clopot donat tot de ctitori în anul 1848. Privită din exterior, biserica este bine proporţionată, având o turlă în partea de Vest.

         Biserica monument istoric „Adormirea Maicii Domnului” este construită în anul 1864 pe locul unei alte Biserici vechi și ruinate de către enoriași și Ecaterina Al. Sturza, proprietăreasa de pe atunci a moșiei. De la Biserica veche nu s-a mai păstrat nimic. Actuală Biserica este declarată monument istoric și a fost construită din bârne și vălătuci pe temelie de piatră de rău, în formă de corabie. În interior este văruită, iar în exterior căptușită cu scândură cu acoperișul din șindrilă.

         Biserica are o turlă înaltă în stil maramureşean acoperită cu şindrilă. Intrarea în biserică se află în partea de Vest fiind precedată de un privitor deschis acoperit cu o turla mică. Acoperişul a fost refăcut în 1997 fără a suferi modificări. Catapeteasma este din lemn de tei din 1864 având picturi în stil realist impresionist.

         Parohia are un apartament parohial situat la etajul 2 într-un bloc din centrul satului şi 5 h teren cu titlu de proprietate și a fost păstorită în perioada 1921-2014 de următorii preoți:

  • Preot Postelnicu Iorgu         1921 – 1960
  • Preot Postelnicu Aurel        1960 – 1992
  • Preot Petrescu Corneliu      1992 – 1994
  • Preot Iordan Daniel             1994 – 2001
  • Preot Dăscălescu Valentin   2001 – 2012
  • Preot Arsâne Ioan                2012 – 
  • Preot Stratulat Claudiu

                                      Preot paroh,

                                      Stratulat Claudiu

Biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” sat Recea