PAROHIA DANCENI, Biserica cu hramul „SF. NECULAI”, comuna Podu Turcului

Parohia Dănceni, este o parohie nou înfiinţată, la data de 01.01.2001, prin numirea tânărului teolog Toma Constantin-student la Facultatea de Teologie din Târgovişte, ea aparţinând din totdeauna în istorie de parohia Podu Turcului, iar în anul 2001 s-a desprins de parohia Podu Turcului II, preot paroh fiind Pr. Dorin Ioan. La data înfiinţării, parohia Dănceni făcea parte din Protopopiatul Bacău-Sud, protopop fiind Pr. Radu Vasile, iar din anul 2009 face parte din Protopopiatul Sascut, protopop fiind Pr. Negoiţă Ioan. Parohia a primit denumirea după numele vechi al satului, deşi satul este format din două străzi şi anume: şoseaua cuprinde strada N. Bălcescu, iar satul de pe vale cuprinde strada Dănceni.
Numele localităţii nu apare în documente vechi, nefiind atestat documentar decât după anul 1900, deşi ca aşezare sătească se presupune că a existat încă din jurul anilor 1800. După cercetările prof. Borş Gheorghe(Iaşi) fiu al satului, denumirea satului vine de la ,,ocina’’ străbună- suprafaţă de pământ dată în stăpânire oamenilor care se reântorceau locurile natale după invazia tătară din 1758.
Satul Dănceni, din Com. Podu Turcului, este situat în partea de N-V a comunei Podu Turcului,pe o raza de cca.7 km. pe drumul ce face legatura dintre Podu Turcului şi Dealu Morii.Satul este aşezat o parte de-a lungul şoselei DJ.14(1/3) şi restul pe drum de ţară (vechiul sat), actualmente poarta numele de strada Dănceni şi este o veche aşezare de mocani ardeleni ce se desparte de târgul Podu Turcului prin râul Zeletin.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
Biserica parohiei Dănceni, a cunoscut în istorie mai multe modificări, unele dintre ele chiar majore. Din Arhivele Naţionale am descoperit că în 1939 s-au întocmit acte cu privire la pământurile şi clădirile aparţinând bisericii din satul Dănceni. Astfel pe baza martorilor Ioan Marin şi Neculai Tânjală, aflăm că în satul Dănceni, pe atunci numit Dăiceni, a existat o ,,mănăstire călugărească’’ în 1850, care s-a dărâmat fie în urma arderii de către invadatori sau în urma unui cutremur. Lucrul acesta se poate desprinde şi din faptul că la ora actuală, la săparea gropilor pentru morminte, se descoperă la 1-1,5 m adâncime un strat de cărămidă probabil provenită de la vechea mănăstire.
Pe locul mănăstirii dărâmate, enoriaşii au construit o biserică din lemn, iar în memoriul martorilor din 1939 se relatază că nu se pot oficia slujbe, dar se află nişte icoane vechi, preot paroh fiind Pr. Borş Ioan. În ziua de 06.12.1947, a fost sfinţită biserica din scândură, refăcută de Pr. Petru Focşăneanu, după cum reiese din actul de sfinţire găsit în piciorul Sf. Mese refăcută în anul 2014, cu ocazia construcţia noii biserici. Datorită vitregiei timpurilor şi a trecerii timpului, biserica din scândură nu a avut o viaţă lungă. Potrivit inventarului Neicov din 1965, biserica era încă din scândură arătând într-o stare destul de degradată. Pr. paroh al parohiei Podu Turcului, Herescu Enache s-a preocupat de reparaţia bisericii, ea fiind făcută din chirpici şi acoperită cu tablă. Sfinţirea bisericii a fost făcută în luna iunie 1974 de către P.S. Eftimie Bârlădeanu, arhiereu vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor.
Cu trecerea anilor, şi biserica făcută din chirpici, ca urmare a faptului că nu avea fundaţie de beton, şi că în anul 1991 pereţii atât pe interior cât şi pe exterior au fost tencuiţi cu ciment, furcile din lemn au putrezit, astfel că în pereţii bisericii au apărut fisuri.
În momentul înfiinţării parohiei Dănceni, atât biserica cât şi clopotniţa care era din Pal, erau într-o stare de degradare avansată. Astfel între anii 2001-2003 s-a construit o clopotniţă din BCA, cu fundaţie şi stâlpi de beton şi ce avea parter şi nivelul 1, unde a fost aşezat clopotul. Dimensiunile clopotniţei sunt: L=5m, Lă=5m, Î=9m. Pereţii sunt tencuiţi, iar pe exterior tencuiala este din praf de piatră, şi este acoperită cu tablă în formă de solzi de peşte.
Deoarece biserica avea fisuri din ce în ce mai mari, în anul 2007, Pr. Toma C-tin, şi membrii Consiliului parohial, au propus în Adunarea parohială, construirea unei biserici noi. Astfel s-a luat hotărârea de a construi o biserică nouă pe exteriorul celei vechi, punându-se în anul 2007 fundaţia bisericii care are o adâncime de 2,5m, în partea de Sud, şi o lăţime de 80cm. Monopera construcţiei a fost făcută de firma de construcţii Dasricom SRL a d-lui Spulber Dănuţ, fără a fi plătită, astfel ca d-l Spulber a devenit principalul ctitor al bisericii.
Biserica este construită în stilul navă, neputându-se face abside, deoarece mormintele erau prea aproape.
Dimensiunile bisericii sunt: L= 24m, LĂ= 6m, înălţimea pereţilor=4,70m, , înălţimea acoperişului=3,50m, iar înălţimea turlei de pe pridvor ajunge până la 15m. Biserica are fundaţie de beton cu fier, pereţii sunt din cărămidă ce a fost luată de la dărâmarea grădiniţei din Podu Turcului, iar pridvorul este din BCA. Are stâlpi de beton din 4m în 4m, iar grinzile acoperişului sunt turnate din beton armat. Pe interior biserica este tencuită cu plasă de Buzău, iar pe exterior este izolată cu polistiren de 5cm. În anul 2014 biserica este pregătită de pictură, pereţii fiind gletuiţi, iar pe exterior este tencuită cu tencuială decorativă siliconată. Geamurile şi uşile din interior sunt din termopan iar la intrare uşa este din stejar sculptat, făcută la Târgul Neamţ. Pardoseala este din parchet laminat în biserică iar în pridvor din gresie. Cupola bisericii este din rigips pe profil. Sf. Masă a fost schimbată cu una nouă făcută din cărămidă şi placată cu granit negru piper donat de d-l Spulber Dănuţ. Încălzirea în biserică se face printr-o centrală pe GPL şi un şemineu pe lemne.
În anul 2014, pe 17 August a fost oficiată slujba de sfinţire a Altarului, de către PS. Ioachim Băcăuanul- Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
Biserica nu are obiecte de cult vechi deoarece a aparţinut mereu de parohia Podu Turcului, dar s-a găsit în pod la dărâmarea bisericii vechi o icoană a Sf. Arh. Mihail şi Gavriil cu praznice împărăteşti, scrisă în greacă, provenind probabil de la mănăstirea veche.
Din şirul preoţilor cunonscuţi enumerăm: Pr. Borş Ioan(preot misionar venit de la Tg. Neamţ), Pr. Focşăneanu Petru, Pr. Herescu Enache, Pr. Chilianu Vasile, Pr. Dorin Ioan şi din 2001-Pr. Toma Constantin. Înfiinţată în anul 2001, parohia Dănceni a avut următorii cântăreţi bisericeşti: Căpraru Costel, Lazăr Toader, Ivan Mihai, iar ca epitropi: Rotaru Ghe.,Andrei Teodor, Coţac Neculai.
Cimitirul este un cimitir vechi, lucrul atestat de faptul că la săparea unui mormânt s-a găsit o piatră de căpătâi sub formă de cruce lucrată manual, ce prezintă inscripţia următoare : ,, Mutatu din veaţă al anul 1898?(indescifrabil) Vasile Plevru?(indescifrabil)’’. Cimitirul este în curtea bisericii, fiind înconjurat cu gard din scândură şi plasă de fier, şi este sub directa îngrijire a parohiei Dănceni.
În satul Dănceni există o Şcoală generală cu cls. I-IV şi o grădiniţă, iar în anul 2014 mai funcţionează doar grădiniţa, deoarece mulţi copii merg la Şcoală din Podu Turcului. Nu există Cămin cultural, iar eventualele adunări săteşti în care se discută probleme administrative, agricole sau bisericeşti au loc la Şcoală.
Activităţile cu tinerii s-au înmulţit din anul 2008, când copiii din parohia Dănceni la îndrumarea Pr. Toma C. au participat la programele iniţiate de Patriarhia Română: Hristos împărtăşit copiilor, Alege şcoală şi celelalte programe iniţiate de Arhiepiscopie. Au fost câştigate următoarele premii: premiul III 2011- Borş Alexandra(Alege Şcoala) şi locul I- Borş Ioan Teodora 2014 cu ocazia anului omagial al Sf. Spovedanii şi Împărtăşanii. Totodată copii participă şi la catehezele săptămânale(sâmbăta), la scenetele de Crăciun şi Paști, şi la organizarea Zilei Copilului( 1 Iunie). Între anii 2011-2013 au fost organizate pelerinaje la mănăstirile din Moldova.
Activitatea filantropică s-a înteţit în ultimii , prin cadourile oferite de Crăciun, Hram şi Paști(70-80 de copii), la 10 bătrâni(văduvi) şi rechizite de început de an şcolar( 10 copii), dar şi ajutor oferit la cazurile sociale în funcţie de necesităţi şi solicitări.
La ora actuală parohia Dănceni are un număr de 165 de familii dintre care 48 de văduvi şi 54 de case în care locuiesc 2 sau 3 familii.
Biserica din satul Dănceni are hramul Sf. Nicolae(hramul vechi), iar la Sfinţirea din 2014 a primit şi hramurile Adormirii Maicii Domnului şi Martirii Brâncoveni.
PR. TOMA CONSTANTIN

Preot Paroh TOMA CONSTANTIN