PAROHIA Păncesti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Păncesti

Satul Pănceşti este cel mai mare sat component al comunei Sascut şi
este atestat documentar încă de la sfârşitul sec.XVI.

O tradiţie spune
că numele satului care iniţial se numea Pănceni se trage de la primul
locuitor al acestor ţinuturi,PANCU,un vrednic oştean al Marelui
Ştefan,care a fost împroprietărit cu pământ din valea Siretului până în
valea Trotuşului,o zonă de un pitoresc aparte la acea vreme dar şi
astăzi.

 Este situat în partea de vest a comunei Sascut,la o distanţă de 2 km
de aceasta şi se întinde pe valea pârâului Pănceşti pe o distanţă de
aprox.9 km.
Până în anul 1968 satul a fost comună de sine stătătoare.

 Satul are 2 şcoli,una de 8 clase şi una de 4 clase,unde învaţă un
nr.de 165 copii,un dispensar medical, un cabinet stomatologic,o brutărie
şi diverse magazine particulare.Prin munca sătenilor a fost construit
şi un cămin cultural care la ora actuală este rareori folosit doar
pentru serbările de sfârşit de an şcolar,sau la câte o nuntă.
Bineînţeles că Pancu fiind oştean al lui Ştefan,era ca şi domnul
său, un bun creştin şi se va fi îngrijit ca pe moşia sa să ridice un
locaş de închinare.Nu se ştie cu exactitate când s-a ridicat prima
biserică în sat,însă la începutul sec.XIX era o biserică din zid avînd
lungimea de 20 m,lăţimea de 8 m,fără turlă,cu intrarea dinspre sud şi se
afla în actuala curte a casei parohiale de la nr.560.

 Actuala biserică a fost construită între anii 1892-1908,pe un teren
situat mai aproape de centrul satului şi a fost sfinţită la 2 feb.1908
de către episcopul Gherasim Saffirin,la slujbă participând şi egumenul
de la Precista Mare din Roman,Teodosie Atanasiu,viitor episcop de
Roman(sascutean).
Are fundaţie din beton până la -0,80 m,apoi un soclu de piatră până la
înălţimea de 0,70 m,zidurile sunt din cărămidă cu o grosime de 0,60
m.Piatra pentru soclu a fost adusă cu carele cu boi din albia
Trotuşului.

Catapeteasma bisericii a fost lucrată la Muntele Athos şi este de o
frumuseţe rară şi de o formă aparte,având la uşile diaconeşti un mic
intrând unde credinciosul poate sta de vorbă cu preotul într-un cadru
mai intim.Pictura icoanelor din catapeteasmă a fost executată în anul
1905,după, cum reiese dintr-o inscripţie de pe crucea din vârful ei şi
este o pictură în stil neobizantin.Aducerea catapetesmei de la Mt.Athos
se explică cel mai probabil prin faptul că în acea vreme acolo era
vieţuitor un monah,Varlaam Gavrilă din Pănceşti care a mijlocit acest
lucru.Acum catapeteasma este vopsită în alb şi grena,iar profilele
sculptate sunt îmbrăcate în şlahmetal(procurat de la Casa Poporului în
1988).

 După cutremurul din 1940,biserica suferind grave avarii a fost
reparată,fiind nevoie de intervenţii radicale la cele două turle.Pe
parcursul timpului au mai fost mici reparaţii la tencuieli şi spălări
ale picturii iniţiale care era executată în ulei de pictorii P.Panitescu
şi I.Bontea.
În anul 1988 la 5 sept.,au început noi lucrări la biserica
noastră.

Astfel s-au făcut lucrări de consolidare,respectiv 8 stâlpi în
unghiurile zidurilor,încastraţi în zid,centură sub cornişă,consolidări
ale turlelor,tot prin centuri şi stâlpi încastraţi în zid,tencuieli
interioare,tencuieli exterioare în terasit,pardoseală în mozaic
veneţian,pictura în tehnica fresco executată de pictorul Vasile Răuţă
din Căiuţi,străni şi iconostase noi din stejar sculptat,lucrate de
Şolomonea Vasile din Băseşti.

În urma acestor lucrări,biserica a fost
resfinţită la 23 aug.1992 de către P.S.Eftimie Luca al Romanului şi
Huşilor,primind şi hramul Adormirii Maicii Domnului,alături de cele ale
Sf.M.Mc.Gheorghe şi Sf.Ier.Nicolae.

 În anul 1995,s-a ridicat în curtea bisericii,un monument în
cinstea eroilor căzuţi în războiul de independenţă şi în cele două
războaie mondiale,pentru că satul nu avea un monument al tuturor eroilor
săi.
Era nevoie ca şi acoperişul să fie renovat dar din lipsă de
fonduri lucrarea a fost amânată până în anul 2005,când a fost înlocuită
toată lemnăria,turlelor le- a fost dată forma moldovenească,iar
învelitoarea a fost executată din tablă de cupru.

Resfinţirea bisericii
după aceste lucrări a fost făcută de P.S.Ioachim Băcăuanul,
Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, la data de 30 iulie 2006.
În anul 2001 s-a definitivat lucrarea de construire a unui
agheazmatar în locul numit La Izvor,unde se oficiază slujba Agheazmei
celei mari.Este construit din zid în formă de turlă cu un diametru de 7
m,interiorul fiind pictat în tehnica fresco de acelaşi pictor care a
pictat biserica.A fost sfinţit în anul 2001 la 12 aug. de către
P.S.Ioachim Băcăuanul.

 La data de 6 sept.2009,a fost sfinţit de către P.S.Ioachim
Băcăuanul,aşezământul social- filantropic”Voievodul Ştefan cel Mare şi
Sfânt”,care constă dintr-o clădire cu două nivele,având bucătărie,sală
de mese şi paraclis.
Mai avem în curtea bisericii şi o locuinţă socială,compusă
dintr-o cameră hol şi bucătărie,unde locuieşte o persoană defavorizată.

Parohia are două case parohiale,dotate cu băi şi încălzire
centrală,situate în satul Pănceşti la numerele 299 şi 560,unde locuiesc
cei doi preoţi slujitori.
Slujbele obişnuite care se oficiază în biserica noastră sunt
vecernia sâmbătă seara şi în ajunul
sărbătorilor-cu litie,iar duminica şi în sărbători
miezonoptica,acatistul,utrenia şi Sf.Liturghie.

PREOTII CARE AU SLUJIT IN PAROHIA PANCESTI:

1.NICOLAE MIRCEA -PAROHIA 1 -1890-1916
2.DUMITRU MARINESCU -PAROHIA. 2 – ? -1925
3.VALERU NALBOC -PAROHIA.1 -1916-1926
-PAROHIA 2 -1926-1936
4.GHEORGHE DONCIU -PAROHIA 1 -1926-1937
5.GHEORGHE URSACHE -PAROHIA1 -1937-1942
6.MIRCEA GHEORGHIU -PAROHIA2 -1936-1940
7.CONSTANTIN ISAC -PAROHIA1(IAR DIN 1950 SECT.1) -1942-1974
8.PETRU MAFTEI -PAROHIA 2(IAR DIN 1950 SECT.2) -1940-1982-paroh
9.GHEORGHE DUMITRIU -SECT.1 -1974-1978
10.GHEORGHE MIRCEA -SECT.1 -1978-1989
11.EUGEN BERZA -SECT. 2-1982-1985-paroh
12FLORIN CRISTEA -SECT.1 -01.08.1989-01.12.1996
13.IOAN NEGOITA -SECT.2-01.09.1985 -AZI-paroh
14.CERBU OVIDIU-IONUT -SECT.1-01.12.1996-AZI


Preot Paroh Ioan Negoita
Preot Cerbu Ionut Ovidiu