PAROHIA FUNDOAIA

Biserica cu hramul ”Sf. Ioan Botezătorul” sat Fundoaia

Satul Fundoaia este situat în partea de Nord a oraşului Adjud şi la o distanţă de 60 km faţă de oraşul Bacău, reşedinţa judeţului. Are în componentă şi cătunul Condrache, fiind aşezată în aşa zisă valea Floreștilor fiind străjuite la Răsărit şi Apus de dealurile înalte ale răului Polocin.  În satul Fundoaia se află o şcoală de 4 clase. Locuitorii satului sunt agricultori şi de religie ortodoxă, cătunul Palanca cu numai 6 case este situat la Nord de satul Fundoaia de pe deal şi aparține tot de acest sat.

Numele cătunului Condrache provine de la Condracheoaia, o proprietăreasă care avea moşie pe aceste locuri, iar locuitorii venind la lucru pe moşia ei au rămas pe aici. Numele satului Fundoaia se trage după poziţia satului care este aşezat între văi pe fundul văilor. Cătunul Palanca îşi are numele de la vechile păduri ce au fost tăiate palancă şi de aici denumirea – Palanca -.  Lângă poartă bisericii vechi există un dud secular care a fost tăiat în anul 1954, fapt concludent că pe acele meleaguri au fost păduri seculare.

Biserica de cimitir sat Fundoaia

Biserica de lemn din Fundoaia, este situată în câmp între satul Fundoaia şi cătunul Condrache, data construcţiei este identificată totuşi după inscripţia de pe clopot, ctitor ar fi boierul Ioan Setraru anul 1799. Pe clopot se află o inscripţie cu litere vechi – ”Acest clopot se face de dumnealui boierul Ioan Setraru la biserica dumnealui 1799” iar de pe altă parte de pe inscripţia de pe mormânt din interiorul bisericii ce se identifica drept ctitor Ştefan  Beldeman decedat în anul 1867. Inscripţia are următorul conţinut: ”Aici odihneşte oasele răposaţilor Ştefan Beldeman şi soţia să Ana încetată din viaţă la 1859 şi alte oseminte de ale familiilor lor ctitorii acestui Sfânt Locaş”, se crede că, acest Ştefan Beldeman, ar fi  făcut doar reparaţii şi refacerii radicale la biserica lui Ioan Setraru.

Biserica este construită  din bârne de lemn cu doi stâlpi de susţinere în interior din lemn. Are formă de cruce şi fără turle. Între anii 1903-1915 s-a înlocuit acoperişul de şindrilă cu tablă şi pavat pe jos interior cu ciment. Fiind construită pe un teren alunecos până în anul 1958 pereţii s-au deplasat provocând avarii încât a fost nevoie de a se închide.

Între anii 1964-1966 locuitorii satului au hotărât a repara biserica. În consecinţă s-a schimbat lemnăria acoperişului, s-a acoperit cu tablă galvanizată, s-au înlocuit furcile putrede, s-a lețuit şi lipit din nou. La exterior s-a turnat de jur împrejur o centură de beton, s-a tencuit şi șprițuit cu ciment exteriorul, s-a schimbat stoleria la ferestre şi uşi, iar interior s-a turnat ciment pe jos, s-a zugrăvit şi vopsit mobilierul, s-a curăţat catapeteasma, zidit din nou Sfânta Masă şi Proscomidiarul.

   La 30 Oct. 1966  biserica  a fost redeschisă de P.C. Pr. R. Drug însoţit de un sobor de preoţi. Pictură interioară şi exterioară nu are, nu posedă obiecte din metale preţioase. De-a lungul timpului au slujit în ea următorii preoţii: Pr. V. Spiridon, Pr. D. Alupoaie, Pr. Gh. Grigoraş, Pr. D. Izvoranul, Pr. Vasile Grigoraş, Pr. Ferchiu Ioan, Pr. V Moroca, Pr. Moraru, Pr Savin Sebastian, Pr. Iftenie Mihăiţă.  Actualmente biserica este folosită capelă de cimitir.

Biserica nouă din satul Fundoaia, are hramul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, se află în centru satului. Construcţia bisericii a început în septembrie 2002, sub îndrumarea Pr. Iftenie Mihăiţă. Piatră de temelie a fost pusă pe 3 octombrie 2002 de către P.S. Episcop Dr. Ioachim Băcăuanul, vicar al Episcopiei Romanului, protopop fiind P.C. Pr. Alupei Constantin înconjurat de un sobor de 14 preoţi şi mulţime de credincioşi din sat şi de prin împrejurimi.

Biserica este construită din cărămidă provenită de la un spital dărâmat din comună. Biserica a fost construită de către săteni prin muncă voluntară. Pictură este realizată în tehnică fresco de către pictorul Ioan Zărnescu din Caşin Oneşti, clopotul este donat de familia Damian Doru având inscripţionat numele donatorului pe el. Stranele au fost donate de familia avocatului Strugaru Dănuţ fiu al satului, iar policandru mare de familia Strugaru Petrică, fiu al satului.

A fost construit şi un turn clopotniţă care adăposteşte centrală termică donată de Bârdan Viorel, fiu al satului, iar în spatele bisericii s-au ridicat gabioane de piatră pentru întărirea malurilor bisericii.   Restul cheltuielilor au fost asigurate de Primăria Comunei Huruiești, Primar Ioan Zăbrăuțeanu şi o mică parte de locuitorii satului Fundoaia şi din satele din împrejurimi.

Lucrările au fost terminate în 2006, iar în septembrie acelaşi an a avut loc sfințirea noii biserici de către P.S. Episcop Dr. Ioachim Băcăuanul, în prezenţa  a 19 preoţi şi mulţime de credincioşi din parohie şi satele învecinate.

Biserica filială „Sf. Apostoli Petru și Pavel și Sf. M. Mc. Ecaterina”, sat Ocheni, comuna Huruiești, județul Bacău

Biserica filială cu hramul ”Sf. Ap. Petru și Pavel” și ”Sf. M. Mc. Ecaterina” sat Ocheni

 Satul  Ocheni este situat în partea de nord faţă de oraşul Adjud la distanţă de 20 km de acesta pe drumul ce merge spre satul Găiceana.

Poziţia satului este pitorească aşezat pe un platou de unde se poate vedea toată valea până la Adjud. În centrul satului se află şcoală de 4 clase, casă parohială şi Biserica cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi Sfânta Muceniță Ecaterina.  Locuitorii satului sunt agricultori şi se ocupă cu creşterea vitelor. Numele satului vine de la un oarecare Ocheanu care se bănuieşte că a pus bazele acestui sat. În vechime se spune că moşia satului era arendată de grecii Niculaie  şi Filipache. De pe timpul familiei Sturza există un beci din cărămidă cu despărţituri aflat în curtea şcolii. În sat există un număr de 87 familii, iar obiceiurile folclorice sunt cele practicate de anul  nou.

 Biserica satului se află situată în centrul satului zidită între 1894-1905 cu cheltuiala lui Teodor Sturza proprietarul moşiei Ocheni şi nepotul sau Costache  Sturza, la care au contribuit şi locuitorii satului cu muncă şi suma de 33oolei.  Biserica este construită din cărămidă,temelia o are din piatră în interior este zugrăvită  iar pe boltă pictată este Sfânta  treime. Biserica este acoperită  cu tablă. În pridvorul bisericii stă scrisă următoarea inscripţie: ,,Cu ajutorul lui  Dumnezeu s-a început zidirea acestei sfinte biserici întru cinstea şi pomenirea Sfinţilor Apostoli  şi a Sf. Mucenițe Ecaterina, sub Arhipăstorirea  P.S. Ioanichie  Băcăuanul cu cheltuiala lui Teodor Sturza, proprietarul moşiei Ocheni fiul vistiernicului Petrache Sturza  şi Ecaterina  născută Balş şi nepoata de frate  a hotărnicesei  Nastasia Jocă  născută  Sturza  pentru pomenirea familiei  sale.

  În anul lui Hristos 1894  luna august 1 şi s-a terminat împodobind şi sfinţit în anul de la Hristos 1905 luna aprilie ziua 10 sub P.S. Episcop al Romanului  D. D Gherasim  cu cheltuiala nepotului sau de frate Costache  Sturza  la care a contribuit şi satul Ocheni. Biserica nu posedă obiecte confecţionate din metale preţioase. Catapeteasma este deosebit de frumoasă, lucrată din lemn de tei şi aurită cu aur din China. În interiorul Bisericii se află mormântul lui Teodor Sturza. Între anii 2007-2009 la poartă bisericii s-a construit o frumoasă clopotniţă, iar între anii 2010-2012 în curtea bisericii s-a construit un altar de vara. În anul 2015 a început construirea  unei case praznicale.

  În arhivă bisericii se arată că în ea au slujit Pr. Vasile  Spiridon, Pr. D. Alupei, Pr. Gh. Grigoraş, Pr. Izvoranu, Pr. V. Moroca, Pr. S. Sebastian, Pr. Pintilie Aurel şi Pr. Iftenie  Mihăiţă..

Întocmit,

                                      Preot paroh,

                                      Iftenie  Mihăiţă