PAROHIA BĂCIOIU

Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și ”Izvorul Tămăduirii”

                Satul Băcioiu este situat în partea de nord a comunei Corbasca, la o distanţă de 2 km de acesta şi la o distanţă de 52 km de Bacău. Se întinde pe o distanţă de 3 km, pe firul văii Mascani. Are o singură uliţă principala, prin mijlocul satului, din care se ramifică o gama întreagă de uliţe lăturalnice, foarte înguste şi foarte greu accesibile. Acest sat este locuit de 100% rromi.

         În afară de casele de locuit se poate evidenţia, în acest sat, o şcoală cu 8 clase unde învaţă peste 500 de elevi , o grădiniţă modernă, cu încălzire centrală (lemne) şi 3 magazine. În satul Băcioiu sunt peste 200 de familii cu foarte mulţi copii, toţi rromi de religie ortodoxă . Foarte multe persoane din acest sat sunt plecate în străinătate la muncă, iar o parte destul de numeroasă din ei se ocupă cu cântatul din instrumente muzicale. Satul Băcioi mai tânăr cu 100 de ani decât satul Corbasca îşi trage numele de la o ”Băciţa” care avea stana pe locurile acestea.

         Ţiganii locuiau pe “dealul morii “în imediată apropiere a satului Scărişoara de astăzi şi fiind atraşi de caşul dulce de la stana băciţei au intrat ciobani şi au făcut bordeie , rămânând în jurul stanei. Astfel a luat fiinţă satul Băcioi.

         În acest sat există o Biserica Ortodoxă într-un stadiu avansat de degradare datorită vechimii . Această Biserica este situată la Răsărit de sat pe dealul Mascani lângă pădure. În imediată apropiere se află şi cimitirul satului. În anul 2006 prin grijă unor enoriaşi din satul Băcioiu sub comandă preotului paroh Paiu Vasile s-a încercat rezidirea peretelui din partea de nord a Bisericii şi unele îmbunătățiri în Sfânta Biserica întrucât Biserica era într-un stadiu avansat de degradare şi eram puşi în situaţia să nu mai avem unde săvârşi slujba înmormântării.

         Din anul 2005 preotul Paiu Vasile împreună cu câţiva enoriaşi de bună credinţă a început demararea unui proiect de construcţie a unei noi biserici în mijlocul satului Băcioiu lângă şcoală. S-a cumpărat de la Primărie 1000 de mp cu suma de 25 mil. lei Vechi. Lucrările au stagnat datorită faptului că autorităţile locale nu au sprijinit cu nimic acest proiect. Dar iată că în anul 2010 iunie, cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu şi a Prea Sfinţitului Ioachim Băcăuanul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului au început lucrările de amenajare pentru a se pune piatră de temelie a noii biserici .

          Cu binecuvântarea P.S. Ioachim Băcăuanul lucrările pentru ridicarea noii biserici au fost încredinţate Protosinghelului Arsenie Voaideș Stareţul Mănăstirii Sfântul Sava Berzunți, împreună cu Mănăstirea Pogleț, prin maică stareţă Luciana. În acest timp preotul paroh Vasile Paiu a obţinut autorizaţia de construcţie a noii biserici.

         În dată de 17 iulie 2010 P.S. Ioachim Băcăuanul împreună cu IPS Adrian Arhiepiscop Emerit al românilor ortodocşi din Europa Occidentală şi Meridională au sfinţit locul şi au pus piatră de temelie a bisericii din Băcioiu. IPS Adrian a contribuit cu suma de 50.000 euro. Domnul Deputat Vlase Gabriel a contribuit din partea Cultelor cu suma de 30000 lei noi. Părintele Stareţ Arsenie împreună cu maică Stareţă Luciana au depus un efort deosebit pentru ridicarea acestei Sfintei Biserici contribuind şi cu sume de bani (peste 30000 lei noi ).          

         Nu putem uită că Ieromonahul Calistrat, preotul Mănăstirii Pogleț trecut la cele veşnice în anul 2009 a fost cel care şi-a dorit mult ridicarea unui sfânt locaş în Satul Băcioiu sprijinind parohia Corbasca-Băcioiu şi contribuind cu suma de 10000 lei noi, fiind primul donator al acestui Sfânt Locaş. Satul Băcioiu trebuie să fie recunoscător faţă de toţi cei care au contribuit la ridicarea acestui Sfânt Locaş. În câteva luni (3 luni) prin râvnă deosebită a Stareţului Arsenie şi a maicii Starețe Luciana, biserica s-a ridicat până la nivelul acoperişului, lucrările fiind oprite de venirea iernii urmând a se relua în primăvară. Aveau nevoie de o biserica încăpătoare pentru că satul s-a tot mărit, sunt oameni cu frică de Dumnezeu, paşnici, muncitori şi avem nădejde la Dumnezeu că va chema şi pe mulţi care încă n-au lucrat în via Lui, pentru mântuirea lor şi a semenilor lor.

         Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului s-a aflat duminică 25 august 2013 în mijlocul credincioşilor din satul Băcioiu, oficiind slujba de sfinţire a bisericii ”Izvorul Tămăduirii” şi ”Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”.

         „Cu fanfară, îmbrăcaţi în straie noi, având carpetele atârnate pe gardul din faţă casei, cu mese întinse având colaci şi fructe, cum e obiceiul pe aceste meleaguri, aşa l-au întâmpinat credincioşii din Băcioiu pe Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, în duminică a IX-a după Rusalii, când a avut loc sfinţirea bisericii ”Izvorul Tămăduirii” şi ”Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”. De la intrarea în sat, în cântece specifice, ierarhul urcat într-o caleaşcă trasă de doi huţuli, i-a binecuvântat pe toţi cei care i-au ieşit în întâmpinare. Apoi, toată suflarea din Corbasca s-a strâns în jurul sfântului locaş, situat ”că o inima” în mijlocul comunităţii, după cum a menţionat Preasfinția Sa, pentru a participa la un eveniment istoric pentru aceste meleaguri”.

         Înconjurat de un sobor de 20 de preoţi, Preasfinția Să a oficiat slujba de sfinţire, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor centrale şi locale, respectiv deputatul zonei Gabriel Vlase, şi Ciobotaru Vasilică, primarul comunei Corbasca, alături de alte oficialităţi.

         Târnosirea locaşului de rugăciune a fost aşteptată de toată comunitatea, deoarece, conform tradiţiei, este singură ocazie în care bărbaţii şi femeile pot intră să se închine în sfântul altar.

         În cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte Episcop a evocat rolul pe care vrednicul de pomenire arhiepiscop Adrian Hrițcu şi părintele ieromonah Calistrat de la Pogleț, l-au avut în finalizarea acestui proiect duhovnicesc. ”Astăzi, aici, la Băcioiu, înscriem o pagină de istorie, întru cât, putem spune, în acest sat, creştinismul abia începe. Aceşti fiii ai bisericii noastre, oameni destoinici care au dorit să-şi înscrie numele în Cartea vieţii, dorinţa lor s-a împlinit astăzi. Şi mă bucur că aţi venit din toate părţile, cler şi credincioşi, pentru a a consemna o filă de istorie în inimile fiecăruia dintre noi. S-a înălţat această biserica, dorită de iubiţii noştri fii duhovniceşti, a fost dorită de moşii şi strămoşii voştri, care au ţinut să ridice peste timp un locaş de închinare, o poartă a cerului, prin care să se recunoască Dumnezeu în lucrarea lor cea sfânta. A fost dorită acesta biserica şi de autorităţi, şi este aici deputatul locului Gabriel Vlase, care de multă vreme s-a străduit să ridice un locaş de închinare pentru creştinii ortodocşi din această zona. Dar iniţiativa şi ctitorul moral al aceste zidiri este un mare părinte duhovnicesc, chemat să răspundă la nevoile spirituale ale maicilor de la Pogleț, părintele ieromonah Calistrat, pe care Dumnezeu l-a chemat la cele veşnice, dar el ne priveşte din ceruri astăzi, că am împlinit voia lui,dorinţa lui de a construi un locaş de închinare, unde aceşti creştini să se întâlnească cu Dumnezeu. Acest părinte a exercitat paternitate duhovnicească pentru credincioşii de aici, vizitându-i adesea, aducându-le un cuvânt de îmbărbătare, ajutându-i când necazurile i-au împresurat. Apoi, prin părţile acestea a binevoit Dumnezeu să se adauge, Înaltpreasfințitul Adrian Hrițcu, iarăşi de veşnică pomenire. Sufletele acestor doi ctitori, unul moral şi unul material, sunt în ceruri şi ne privesc, şi îi pomenim, şi se roagă la Dumnezeu că lucrarea lor sfânta să fie împlinită astăzi. Aceştia au avut iniţiativa de a pleca la această lucrare, şi după aceea, aşa cum am mai spus, s-au adăugat şi alţii. Acum însă am ajuns la această împlinire, zi festivă, când lacrimile, ostenelile şi neodihnite mai curând ale maicilor de la Pogleț, a părintelui Arsenie de la Berzunți, a celor cărora le-a fost încredinţată coordonarea lucrărilor de aici, poate se usucă sau poate se împlinesc astăzi, întru cât osteneală lor nu a fost zadarnică”, a menţionat Preasfinția Sa, care i-a felicitat pe toţi cei care au ajutat la biserica din Băcioiu.

         De altfel, la sfârşitul Sfintei Liturghii, pentru implicarea deosebită în construcţia bisericii din acest sat, Preasfinția Sa a oferit distincţia ”Crucea moldavă” părintelui protosinghel Arsenie Voaideș, stareţul Mănăstirii ”Sf. Sava” – Berzunți, care a înmânat cheile bisericii preotului Spridon Arun Vasile, parohul de la Băcioiu.

         Aceeaşi distincţie a primit-o şi maică stavroforă Luciana Afloarei, stareţă Mănăstirii Pogleț, în timp ce dl Toader Barbu, a primit ”Crucea moldavă” pentru laici. Distincţii de vrednicie au fost oferite apoi deputatului Gabriel Vlase, primarului Ciobotaru Vasilică şi altor credincioşi care au ajutat la finalizarea lucrărilor la sfântul locaş. La rândul sau, deputatul Gabriel Vlase a mulţumit Preasfinției Sale, a rememorat câteva momente din începutul lucrărilor la biserica din Băcioiu, oferind în dar o icoană preotului Spridon Arun Vasile.

        ”Este o mare bucurie pentru mine, ca preot, dar şi pentru locuitorii de aici. Dumnezeu a lucrat să fie oficiată Sfânta Liturghie în fiecare duminică în această comunitate. Convorbirile cu rromii vor fi în limba romani, pentru că copii nu cunosc limba română. Dar cu ajutorul părintelui Arsenie, voi face un cabinet pentru însănătoşirea trupeasca şi sufletească a populaţiei de etnie rromă”, a declarat preotul Arun Vasile.

     Întocmit,

                            Preot paroh,

                            Spridon Vasile – Arun