Get Adobe Flash player

PAROHIA FANTANELE, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”


Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Fântânele a fost construită în anul 1752, cu lemn de pe loc, din stejarii de pe coastele împădurite ale vechiului schit. Planul treflat al bisericii se caracterizează prin cele două abside laterale pentagonale, iar absida altarului pe şapte laturi decroşată. Acoperirea exteriorului cu scânduri încă din anul 1904 când i s-a făcut reparaţii, nu permite să se vadă bârnele de stejar dispuse în cununi orizontale şi încheiate la capete „în coadă de rândunică”. Iniţial, biserica nu a avut pridvor. La o dată necunoscută i s-a construit pridvorul deschis pe latura de vest, care a fost acoperit cu scândură. Deasupra pridvorului se ridică turnul clopotniţă; cel de-al doilea turn fiind mai vechi este amplasat deasupra pronaosului. Pronaosul a suferit şi el modificări în sensul că i-a fost adăugat un cafas în partea superioară. Acoperişul lăcaşului este din tablă iar pereţii sunt acoperiţi cu scândură atât în interior cât şi în exterior. În biserică se găsesc mai multe generaţii de icoane lucrate în maniere diferite, aducând din îndepărtatul ev mediu splendoarea vechii picturi bisericeşti. Biserica are un frumos iconostas, probabil de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, căruia i-a fost dată prospeţimea prin înnobilarea cu foiţă de aur . Cu toate că biserica are două turnuri, clopotele sunt adăpostite de o construcţie separată cu etaj care protejează intrarea în curtea bisericii. Construită pe furci şi consolidată cu contrafişe, clopotniţe este căptuşită cu scândură, având acoperişul piramidal din tablă.
Preot Paroh Corobanu Ionut

PAROHIA FANTANELE, Biserica FILIALA cu Hramul „INALTAREA DOMNULUI”, satul PRAJA, comuna Motoseni

Biserica de lemn din „Înălţarea” Praja a fost construită în anul 1930 după cum este notat în Anuarul Eparhiei Huşilor din anul 1934. Aceeaşi publicaţie o menţiona cu câţiva ani mai târziu că ar fi construită din lemn în anul 1853. Dacă luăm în consideraţie şi inscripţia turnată în bronz pe clopotul mic de la această biserică, putem admite că monumentul a fost ridicat în anul 1810. Este posibil ca in anul 1830 şi 1853, acestei biserici să i se fi făcut reparaţiile necesare. Planul bisericii din lemn din Praja – Motoşeni este o excepţie faţă de planurile bisericilor întâlnite până acum. Biserica se încadrează în tipul cu plan trilobat, dar în timp ce absida altarului este poligonală (şapte laturi), absidele laterale sunt de formă dreptunghiulară, caz unic întâlnit la bisericile băcăuane. Pe latura de sud are un mic pridvor subordonat acoperişului, iar deasupra pronaosului dreptunghiular se ridică turnul clopotniţă; acesta are baza pătrată, acoperişul piramidal, fiind învelit în întregime cu tablă. Intrarea în biserică se face printr-un mic pridvoraş, ce adăposteşte uşa de sud a pronaosului. Scara interioară ce ducea în turnul clopotniţă a fost suspendată din pronaos, deoarece clopotele de aici au fost mutate în 1918 – 1919, când a fost construită clopotniţa din curtea bisericii. Despărţirea dintre pronaos şi naos este marcată de arcade cu decoruri din tăieturi, care se sprijineau iniţial pe patru stâlpi frumos ciopliţi, dintre care s-au păstrat cei doi stâlpi laterali, cei din mijloc fiind înlăturaţi. Biserica din Praja a avut catapeteasma pictată pe pânză până în anul 1975, când aceasta a fost înlocuită cu una nouă, plătită de enoriaşi, iar ramele făcute şi montate de către meşterii tâmplari din Praja şi Fântânele. Biserica de lemn din Praja rămâne un locaş de referinţă, un unicat din punct de vedere planimetric, fiind singura construcţie din bârne masive cu planul absidelor laterale de formă dreptunghiulară, întâlnit în judeţul Bacău.

CASA PAROHIALĂ – construită între anii 1996 – 2000 de preotul Balan Marian cu ajutorul enoriaşilor, situată în sat Fântânele, comuna Motoşeni, conform certificatului de urbanism nr. 15 / 13.03.1996 eliberat de Primăria Comunei Motoşeni şi a autorizaţiei de construcţie nr. 14 / 18.09.1997. Casa are un număr de 4 camere dintre care doar trei locuibile şi este acoperită jumătate cu tablă iar jumătate cu internită. In anul 2008 noul preot Corobană Ionuţ construieşte baia cu ajutorul financiar din partea unor enoriaş.

Din anul 2008 slujitor al Parohiei Fintinele este Preot Corobană Ionuţ, absolvent al Universităţii “Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Teologie Litere, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, promoţia 2005.


Preot Paroh Corobanu Ionut


Asistență socială
Documente Utile