Get Adobe Flash player

PAROHIA MALDARASTI, Biserica ??????, comuna Dealul Morii, satul Maldarasti


Satul Măldăreşti este situat în partea de sud- est a judeţului Bacău şi se întinde pe o lungime de 1 km. pe valea pârâului Berheci, având drumul principal pe marginea satului în partea de est, din care se desprind din loc în loc uliţe înguste, sat cu aşezare veche, necunoscându-se data înfiinţării lui. Locuitorii satului sunt români de religie creştin-ortodoxă şi numără cca.70 de familii, având ca ocupaţie principală agricultura. Ca instituţii principale în sat nu se află decât biserica şi o şcoală primară de patru clase. Fosta biserică cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului’’ a fost construită în secolul XIX, fără a i se cunoaşte data exactă şi nici numele meşterilor.Această biserică a fost construită din lemn, lipită cu vălătuci de pământ.
Preot Paroh Cojocaru Marian Cristinel
PAROHIA MALDARASTI, Biserica ??????, comuna Dealul Morii, satul Negulesti

Satul Neguleşti este situat în partea de S-E a judeţului Bacău şi se întinde pe o lungime de 2 km. pornind din valea pârâului Berheci în diagonală pe marginea uni pârâu numit Neguleşti, către N-V spre com. Huruieşti. Satul are o veghime destul de veche fără a i se cunoaşte exact data înfiinţării lui şi numără arproximativ 120 de familii fiind toţi români de religie ortodoxă, având ca ocupaţie principală agricultura. Ca instituţii administrtative, satul numără o şcoală cu 8 clase şi o biserică cu hramul Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil, care a fost construită din temelie în jurul vechii biserici între anii 1974-1984, în urma îndrumărilor părintelui Arhm.Nicodim Sachelarie pe cînd era în viaţă, a enoriaşilor parohiei Maldăreşti şi mai ales a credincioşilor satelor Neguleşti şi dumbrava cu cheltuiala lor si a altor credincioşi, sub păstorirea pr. Paroh Stan Laurenţtiu care a adus la bun sfîrşit aceste lucrări. Întreaga lucrare s a făcut cu binecuvîntarea P. S. Episcop Eftimie Bîrlădeanu, pictura interioară şi exterioară a fost executată ,,afresco’’ întrre anii 1983-1984 de către Ipate Sorin. Biserica are cele necesare cultului şi nu are in mod deosebit obiecte sfinte de patrimoniu. Biserica are casă parohiala şi 5 ha. de pământ în administraţie
Preot Paroh Cojocaru Marian Cristinel


Asistență socială
Documente Utile