Get Adobe Flash player

PAROHIA Păncesti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Păncesti

Satul Pănceşti este cel mai mare sat component al comunei Sascut şi este atestat documentar încă de la sfârşitul sec.XVI.

O tradiţie spune că numele satului care iniţial se numea Pănceni se trage de la primul locuitor al acestor ţinuturi,PANCU,un vrednic oştean al Marelui Ştefan,care a fost împroprietărit cu pământ din valea Siretului până în valea Trotuşului,o zonă de un pitoresc aparte la acea vreme dar şi astăzi.

 Este situat în partea de vest a comunei Sascut,la o distanţă de 2 km de aceasta şi se întinde pe valea pârâului Pănceşti pe o distanţă de aprox.9 km. Până în anul 1968 satul a fost comună de sine stătătoare.

 Satul are 2 şcoli,una de 8 clase şi una de 4 clase,unde învaţă un nr.de 165 copii,un dispensar medical, un cabinet stomatologic,o brutărie şi diverse magazine particulare.Prin munca sătenilor a fost construit şi un cămin cultural care la ora actuală este rareori folosit doar pentru serbările de sfârşit de an şcolar,sau la câte o nuntă. Bineînţeles că Pancu fiind oştean al lui Ştefan,era ca şi domnul său, un bun creştin şi se va fi îngrijit ca pe moşia sa să ridice un locaş de închinare.Nu se ştie cu exactitate când s-a ridicat prima biserică în sat,însă la începutul sec.XIX era o biserică din zid avînd lungimea de 20 m,lăţimea de 8 m,fără turlă,cu intrarea dinspre sud şi se afla în actuala curte a casei parohiale de la nr.560.

 Actuala biserică a fost construită între anii 1892-1908,pe un teren situat mai aproape de centrul satului şi a fost sfinţită la 2 feb.1908 de către episcopul Gherasim Saffirin,la slujbă participând şi egumenul de la Precista Mare din Roman,Teodosie Atanasiu,viitor episcop de Roman(sascutean). Are fundaţie din beton până la -0,80 m,apoi un soclu de piatră până la înălţimea de 0,70 m,zidurile sunt din cărămidă cu o grosime de 0,60 m.Piatra pentru soclu a fost adusă cu carele cu boi din albia Trotuşului.

Catapeteasma bisericii a fost lucrată la Muntele Athos şi este de o frumuseţe rară şi de o formă aparte,având la uşile diaconeşti un mic intrând unde credinciosul poate sta de vorbă cu preotul într-un cadru mai intim.Pictura icoanelor din catapeteasmă a fost executată în anul 1905,după, cum reiese dintr-o inscripţie de pe crucea din vârful ei şi este o pictură în stil neobizantin.Aducerea catapetesmei de la Mt.Athos se explică cel mai probabil prin faptul că în acea vreme acolo era vieţuitor un monah,Varlaam Gavrilă din Pănceşti care a mijlocit acest lucru.Acum catapeteasma este vopsită în alb şi grena,iar profilele sculptate sunt îmbrăcate în şlahmetal(procurat de la Casa Poporului în 1988).

 După cutremurul din 1940,biserica suferind grave avarii a fost reparată,fiind nevoie de intervenţii radicale la cele două turle.Pe parcursul timpului au mai fost mici reparaţii la tencuieli şi spălări ale picturii iniţiale care era executată în ulei de pictorii P.Panitescu şi I.Bontea. În anul 1988 la 5 sept.,au început noi lucrări la biserica noastră.

Astfel s-au făcut lucrări de consolidare,respectiv 8 stâlpi în unghiurile zidurilor,încastraţi în zid,centură sub cornişă,consolidări ale turlelor,tot prin centuri şi stâlpi încastraţi în zid,tencuieli interioare,tencuieli exterioare în terasit,pardoseală în mozaic veneţian,pictura în tehnica fresco executată de pictorul Vasile Răuţă din Căiuţi,străni şi iconostase noi din stejar sculptat,lucrate de Şolomonea Vasile din Băseşti.

În urma acestor lucrări,biserica a fost resfinţită la 23 aug.1992 de către P.S.Eftimie Luca al Romanului şi Huşilor,primind şi hramul Adormirii Maicii Domnului,alături de cele ale Sf.M.Mc.Gheorghe şi Sf.Ier.Nicolae.

 În anul 1995,s-a ridicat în curtea bisericii,un monument în cinstea eroilor căzuţi în războiul de independenţă şi în cele două războaie mondiale,pentru că satul nu avea un monument al tuturor eroilor săi. Era nevoie ca şi acoperişul să fie renovat dar din lipsă de fonduri lucrarea a fost amânată până în anul 2005,când a fost înlocuită toată lemnăria,turlelor le- a fost dată forma moldovenească,iar învelitoarea a fost executată din tablă de cupru.

Resfinţirea bisericii după aceste lucrări a fost făcută de P.S.Ioachim Băcăuanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, la data de 30 iulie 2006. În anul 2001 s-a definitivat lucrarea de construire a unui agheazmatar în locul numit La Izvor,unde se oficiază slujba Agheazmei celei mari.Este construit din zid în formă de turlă cu un diametru de 7 m,interiorul fiind pictat în tehnica fresco de acelaşi pictor care a pictat biserica.A fost sfinţit în anul 2001 la 12 aug. de către P.S.Ioachim Băcăuanul.

 La data de 6 sept.2009,a fost sfinţit de către P.S.Ioachim Băcăuanul,aşezământul social- filantropic”Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt”,care constă dintr-o clădire cu două nivele,având bucătărie,sală de mese şi paraclis. Mai avem în curtea bisericii şi o locuinţă socială,compusă dintr-o cameră hol şi bucătărie,unde locuieşte o persoană defavorizată.

Parohia are două case parohiale,dotate cu băi şi încălzire centrală,situate în satul Pănceşti la numerele 299 şi 560,unde locuiesc cei doi preoţi slujitori. Slujbele obişnuite care se oficiază în biserica noastră sunt vecernia sâmbătă seara şi în ajunul sărbătorilor-cu litie,iar duminica şi în sărbători miezonoptica,acatistul,utrenia şi Sf.Liturghie. PREOTII CARE AU SLUJIT IN PAROHIA PANCESTI: 1.NICOLAE MIRCEA -PAROHIA 1 -1890-1916 2.DUMITRU MARINESCU -PAROHIA. 2 – ? -1925 3.VALERU NALBOC -PAROHIA.1 -1916-1926 -PAROHIA 2 -1926-1936 4.GHEORGHE DONCIU -PAROHIA 1 -1926-1937 5.GHEORGHE URSACHE -PAROHIA1 -1937-1942 6.MIRCEA GHEORGHIU -PAROHIA2 -1936-1940 7.CONSTANTIN ISAC -PAROHIA1(IAR DIN 1950 SECT.1) -1942-1974 8.PETRU MAFTEI -PAROHIA 2(IAR DIN 1950 SECT.2) -1940-1982-paroh 9.GHEORGHE DUMITRIU -SECT.1 -1974-1978 10.GHEORGHE MIRCEA -SECT.1 -1978-1989 11.EUGEN BERZA -SECT. 2-1982-1985-paroh 12FLORIN CRISTEA -SECT.1 -01.08.1989-01.12.1996 13.IOAN NEGOITA -SECT.2-01.09.1985 -AZI-paroh 14.CERBU OVIDIU-IONUT -SECT.1-01.12.1996-AZI
Preot Paroh Ioan Negoita Preot Cerbu Ionut Ovidiu
Asistență socială
Documente Utile