Get Adobe Flash player

PAROHIA Tepoaia, Biserica cu hramul „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI”, comuna Motoseni

SATUL ŢEPOAIA, ce se află la o distanţă de 5 km de comuna Motoşeni este situat în partea de nord-est a localităţii Adjud şi cuprinde ca enoriaşi ai bisericii din acest sat şi pe aceeia din satul Captalani, care de altfel este în continuare satul Ţepoaia fără a fi despărţit prin ceva. Satul este  aşezat între două dealuri, având o privelişte încântătoare şi oameni foarte buni gospodari, care au ca ocupaţie principală agricultura, muncind pământuzl, iar ca religie toţi aparţin bisericii ortodoxe.

 Fiind o aşezare foarte veche nu prezintă un sistem sau tendinţă de sistematizare. Numărul celor care populează aceste două sate în momentul de faţă şi care aparţin bisericii este de 128 de familii. După spusele bătrânilor, se pare că numele acestui sat , ar proveni de la unul din primii locuitori ai satului ce a avut casa şi locuinţa la poalele pădurii Sohodor între Ţepoaia şi Rezeşu şi care ar fi purtat numele de Ţepuşe.

 Biserica din acest sat a fost construită, cu ajutorul fostului administrator al proprietăţii mănăstirii Răchitoasa, pe numele Gheorghe Peta, iar credincioşii satului au contribuit cu munca manuală. Biserica este din cărămidă, pe temelie din beton având o singură turlă şi acoperiş de tablă, iar forma fiind cea de corabie. Numele meşterilor au rămas necunoscute. Privită din exterior, biserica prezintă un aspect impunător, fiind bine proporşionată cu ziduri consistente.

 În anul mântuirii 2002, pe cheltuiala credincioşilor au început lucrările de consolidare a bisericii. După schimbarea învelitorii de tablă veche cu cea nouă, a reparaţiilor exterioare şi interioare, s-a executat pictura murală în interior. Aceste lucrări au fost terminate, în anul 2004, iar data de 1 August 2004 a avut loc sfinţirea bisericii de către Prea Sfinţitul Arhiereu Ioachim Băcăuanul înconjurat de un sobor de preoţi în frunte cu P.C. Preot Radu Vasile, Protopop al Protopopiatului Bacău Sus-Judeţul Bacău.

Pe data de 1 iunie 2008, în parohia Ţepoaia a fost numit Paroh Preotul Apetrei Ionuţ Liviu care activează până în prezent. Catapeteasma bisericii este din lemn de tei sculptat, iar pictura cu un fond predominant de maron închis, a fost executată în sec.XIX de către un pictor ce a rămas necunoscut, ca neavând o valoare deosebită, în afară de cea a vechimii. Stilul picturii pare a fi cel bizantin. Biserica este acceptabil inzestrată cu obiecte necesare exercitării cultului, iar ca elemente ce se impun atenţiei doar prin vechime, amintim catapetesma cu icoanele vechi pictate.

Biserica Fundatura Tepoaia:

Preot Paroh Apetrei Ionuţ Liviu

Asistență socială
Documente Utile